Programmalijnen

Programmalijnen

Naast het toekomstige aanbod bij Vie op de fysieke locatie, worden er ook in de stad en regio al verschillende initiatieven opgestart. Initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderdeel uitmaken van de programmalijnen van Vie. Deze programmalijnen moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen. Zorg, educatie, onderzoek en kennis over voeding en beweging staan hierbij centraal. De verschillende programma’s vormen een breed aanbod aan diverse vitale activiteiten en bieden inwoners van Kerkrade en de regio Parkstad ondersteuning en begeleiding bij een gezond en vitaal leven. Kerkrade als plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, van elkaar leert en samenwerkt. Een beweging voor de regio waar onderstaande programmalijnen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Onder de noemer ‘Gezonde Jeugd’ wordt in Kerkrade nauw samengewerkt door inwoners, maatschappelijke, lokale en regionale partners om de jeugd een goede start van het leven te bieden. Door de inzet van diverse programma’s, zoals ‘Stevig ouderschap’ en ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, wordt bijgedragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van de jeugd. Een goede start en een gezonde jeugd is immers van levensbelang en biedt de juiste basis voor een vitaal leven.

Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. Vitale wijken waar inwoners, jong en oud, zich goed voelen. Het realiseren van deze vitale wijken doet Vie uiteraard niet alleen. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven, instellingen, overheid en verenigingen, door middel van een divers programmalijn, waaronder ‘VoorzieningenWijzer’ en ‘Sociaal programma Rolduckerveld’. Samen de schouders eronder zetten om alle wijken in Kerkrade vitaler te maken. Samen werken aan een gezonde en fijne leefomgeving in Kerkrade en de regio.

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer zelfstandig moeten zijn. De programmalijn ‘Vitaal Ouder Worden’ speelt hierop in. Want wie wil er nou niet vitaal ouder worden? Met programma’s zoals ‘Welzijn op recept’ en ‘Aanpak eenzaamheid’ is er extra aandacht voor thema’s die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Denk hierbij aan oplossingen voor eenzaamheid en verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. Als de regio zich samenpakt om voor deze doelgroep op te komen, dan kan ervoor gezorgd worden dat ouderen op een vitale manier hun toekomst tegemoet gaan.

Programmalijnen

Programma’s

Centering ZwangerschapProgramma's
26 augustus 2021

Centering Zwangerschap

Zwangere vrouwen vinden steun bij elkaar bij programmalijn Centering zwangerschap. Dit is een programma van Stichting Centering Nederland, waarbij een andere manier van verloskundige zorg…
Welzijn op receptProgramma's
26 augustus 2021

Welzijn op recept

Welzijn op Recept is een programma van Vie dat jongeren (16+), volwassenen en ouderen ondersteunt die klachten hebben waar op dat moment geen ingrijpen van…
Vitaal KerkradeProgramma's
26 augustus 2021

Vitaal Kerkrade!

Vitaal Kerkrade is een programma van Vie. In dit programma worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en gecoacht op de onderdelen…
Empowermenttraining VrouwenProgramma's
26 augustus 2021

Empowermenttraining

Dit programma helpt uitkeringsgerechtigden zich te oriënteren op hun toekomst met de talenten die zij verkennen en ontdekken. Ze worden zich bewust van hun dromen en…
BoodschappenPlusBusProgramma's
20 januari 2022

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus is een aanvulling op de in Kerkrade succesvolle Boodschappenbus. Naast de praktische kant van samen boodschappen doen, vormt de bus ook een sociale…
Gelukkig ouder worden in KerkradeProgramma's
20 januari 2022

Gelukkig ouder worden in Kerkrade

Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe. Bij deze groep mensen is dementie een veelvoorkomende ziekte, waar helaas nog geen behandeling beschikbaar voor is.
Hulp bij het HuishoudenProgramma's
20 januari 2022

Hulp bij het Huishouden

In dit programma worden vrijwilligers en medewerkers in de hulp bij het huishouden getraind om eenzaamheid te herkennen. Ook leren deelnemers om eenzame mensen ertoe…
KaffieklatsjProgramma's
20 januari 2022

Kaffieklatsj

Tijdens de Kaffieklatsj bijeenkomsten wordt onder het genot van een kop koffie of thee geluisterd naar wat er speelt in de wijk en wat de…
Online training ‘Meer Contact’Programma's
20 januari 2022

Online training ‘Meer Contact’

‘Meer Contact’ is een online training voor inwoners van Kerkrade vanaf 18 jaar die hun sociale leven willen uitbreiden. Door de training zal iemand zich…
Aanpak eenzaamheid JongerenProgramma's
20 januari 2022

Aanpak eenzaamheid Jongeren

Eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Toch staan bij veel programma’s over eenzaamheid alleen ouderen centraal. De gemeente Kerkrade gaat daarom een plan schrijven gericht…
Samen tegen EenzaamheidProgramma's
20 januari 2022

Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid kan alleen worden aangepakt door samen te werken. In oktober 2020 is de Kerkraadse coalitie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ gesloten. Inmiddels hebben 34 partijen zich…
Ontmoetingbus Leger des HeilsProgramma's
20 januari 2022

Ontmoetingbus Leger des Heils

Omdat eenzaamheid in vele vormen voorkomt, is er meer dan één oplossing nodig. Vie Kerkrade is steeds op zoek naar goede voorbeelden of ervaringen en…
Programmalijn Nu Niet ZwangerProgramma's
15 maart 2022

Nu niet zwanger

Nu niet zwanger ondersteunt vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd bij wie (vaak) sprake is van een combinatie van problemen. Denk hierbij aan ernstige…
voorZorgProgramma's
15 maart 2022

VoorZorg

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen zijn…
Programmalijn Stevig OuderschapProgramma's
15 maart 2022

Stevig ouderschap

Sommige gezinnen hebben te maken met belastende voorgeschiedenis, persoonlijke problemen of onvoldoende ondersteuning. Stevig ouderschap richt zich tot gezinnen met kinderen van zes weken tot…
Knooppunt Kansrijke StartProgramma's
15 maart 2022

Knooppunt Kansrijke Start Kerkrade

Kerkrade kent de meeste kans op vroeggeboortes en een laag geboortegewicht. Het Knooppunt Kansrijke Start Kerkrade wil hier verandering in brengen, door kwetsbare zwangere vrouwen…
Programmalijn Proeftuin GeboortezorgProgramma's
15 maart 2022

Proeftuin Geboortezorg Flex

Gezinnen in een kwetsbare positie krijgen met Proeftuin Geboorte Flex de kraamzorg die zij nodig hebben om zelfstandig én zelfredzaam het ouderschap aan te gaan.
Social programma RolducerveldProgramma's
24 mei 2022

Sociaal programma Rolduckerveld

Parkstad Limburg is één van de regio’s in Nederland, die meedoet aan de Regio Deal. Hiervoor krijgt de regio een bedrag toegekend, om een impuls…
VoorzieningenwijzerProgramma's
24 mei 2022

VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer is een programmalijn die mensen met inkomens tot model niveau helpt bij het kiezen en aanvragen van beschikbare voorzieningen.
Gezonde basisProgramma's
24 mei 2022

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

Met de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) worden ontwikkelingskansen en de gezondheid van kinderen bevorderd.
Overgewicht bij jongerenProgramma's
24 mei 2022

Keigezond Limburg

Voldoende beweging is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en makkelijk. Ongeveer een op de zeven Nederlandse kinderen is te zwaar en ook in Limburg zijn…
Leren locatie HolzProgramma's
24 mei 2022

Leren locatie Holz

Eind 2019 is er door onderwijsgroep SVO/PL in samenwerking met gemeente Kerkrade een plan van aanpak opgesteld om vier jaar versterkt in te zetten op…
Vie pleintjeProgramma's
24 mei 2022

Pleintje

Kinderen spelen steeds minder buiten, waardoor ze minder bewegen en sociale contacten met andere kinderen mislopen.
ShuffleSportsProgramma's
24 mei 2022

ShuffleSports

Met het unieke ShuffleSports willen scholen, sportbonden gemeenten en NOC*NSF inactieve vmbo-jongeren in beweging krijgen.
HealthyLifeProgramma's
2 juni 2022

healthyLife

healthyLife is voor mensen die willen werken aan een gezonder leven en een gezond gewicht. Het is een leefstijltraject waarin bewegen, gedrag, voeding en positieve…

Heb jij een goed idee dat bij zal dragen aan een gezondere en vitalere regio?

Deel jouw idee en help ons mee bij te dragen aan een gezondere leefstijl.
Klik op de button voor meer informatie of vul direct het formulier in.

vriendinnen op een schommel
Peuter laat zijn spierballen zien
kraan
Traplopen
Parkstad Limburg
Iba logo
Provincie Limburg
gemeente kerkrade logo