Programmalijnen

Vie – programmalijnen

Naast het toekomstige aanbod bij Vie op de fysieke locatie, worden er ook in de stad en regio al verschillende initiatieven opgestart. Initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderdeel uitmaken van de programmalijnen van Vie. Deze programmalijnen moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen. Zorg, educatie, onderzoek en kennis over voeding en beweging staan hierbij centraal. De verschillende programma’s vormen een breed aanbod aan diverse vitale activiteiten en bieden inwoners van Kerkrade en de regio Parkstad ondersteuning en begeleiding bij een gezond en vitaal leven. Kerkrade als plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, van elkaar leert en samenwerkt. Een beweging voor de regio waar onderstaande programmalijnen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Onder de noemer ‘Gezonde Jeugd’ wordt in Kerkrade nauw samengewerkt door inwoners, maatschappelijke, lokale en regionale partners om de jeugd een goede start van het leven te bieden. Door de inzet van diverse programma’s, zoals ‘Stevig ouderschap’ en ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, wordt bijgedragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van de jeugd. Een goede start en een gezonde jeugd is immers van levensbelang en biedt de juiste basis voor een vitaal leven.

Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. Vitale wijken waar inwoners, jong en oud, zich goed voelen. Het realiseren van deze vitale wijken doet Vie uiteraard niet alleen. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven, instellingen, overheid en verenigingen, door middel van diverse programma, waaronder ‘VoorzieningenWijzer’ en ‘Sociaal programma Rolduckerveld’. Samen de schouders eronder zetten om alle wijken in Kerkrade vitaler te maken. Samen werken aan een gezonde en fijne leefomgeving in Kerkrade en de regio.

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer zelfstandig moeten zijn. De programmalijn ‘Vitaal Ouder Worden’ speelt hierop in. Want wie wil er nou niet vitaal ouder worden? Met programma’s zoals ‘Welzijn op recept’ en ‘Aanpak eenzaamheid’ is er extra aandacht voor thema’s die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Denk hierbij aan oplossingen voor eenzaamheid en verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. Als de regio zich samenpakt om voor deze doelgroep op te komen, dan kan ervoor gezorgd worden dat ouderen op een vitale manier hun toekomst tegemoet gaan.

Programma’s

Programma's
26 augustus 2021

Centering Zwangerschap

In dit programma van Vie ontmoeten acht tot twaalf zwangere elkaar en volgen tien groepssessies van twee uur begeleid door een verloskundige en andere professional…
Programma's
26 augustus 2021

Welzijn op recept

Welzijn op Recept is een programma van Vie dat jongeren (16+), volwassenen en ouderen ondersteunt die klachten hebben waar op dat moment geen ingrijpen van…
Programma's
26 augustus 2021

Vitaal Kerkrade!

Vitaal Kerkrade is een programma van Vie. In dit programma worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en gecoacht op de onderdelen…
Programma's
26 augustus 2021

Empowermenttraining vrouwen

Met het programma ‘in je kracht’ wordt gewerkt aan het vergroten van kansen voor laaggeletterde vrouwen in de bijstand. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld programma…
Programma's
20 januari 2022

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus is een aanvulling op de in Kerkrade succesvolle Boodschappenbus. Naast de praktische kant van samen boodschappen doen, vormt de bus ook een sociale…
Programma's
20 januari 2022

Gelukkig ouder worden in Kerkrade

Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe. Bij deze groep mensen is dementie een veelvoorkomende ziekte, waar helaas nog geen behandeling beschikbaar voor is.
Programma's
20 januari 2022

Hulp bij het Huishouden

In dit programma worden vrijwilligers en medewerkers in de hulp bij het huishouden getraind om eenzaamheid te herkennen. Ook leren deelnemers om eenzame mensen ertoe…
Programma's
20 januari 2022

Kaffieklatsj

Tijdens de Kaffieklatsj bijeenkomsten wordt onder het genot van een kop koffie of thee geluisterd naar wat er speelt in de wijk en wat de…
Programma's
20 januari 2022

Online training ‘Meer Contact’

‘Meer Contact’ is een online training voor inwoners van Kerkrade vanaf 18 jaar die hun sociale leven willen uitbreiden. Door de training zal iemand zich…
Programma's
20 januari 2022

Aanpak eenzaamheid Jongeren

Eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Toch staan bij veel programma’s over eenzaamheid alleen ouderen centraal. De gemeente Kerkrade gaat daarom een plan schrijven gericht…
Programma's
20 januari 2022

Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid kan alleen worden aangepakt door samen te werken. In oktober 2020 is de Kerkraadse coalitie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ gesloten. Inmiddels hebben 34 partijen zich…
Programma's
20 januari 2022

Ontmoetingbus Leger des Heils

Omdat eenzaamheid in vele vormen voorkomt, is er meer dan één oplossing nodig. Vie Kerkrade is steeds op zoek naar goede voorbeelden of ervaringen en…

Heb jij een goed idee dat bij zal dragen aan een gezondere en vitalere regio?

Deel jouw idee en help ons mee bij te dragen aan een gezondere leefstijl.
Klik op de button voor meer informatie of vul direct het formulier in.

vriendinnen op een schommel
Peuter laat zijn spierballen zien
kraan
Traplopen
Parkstad Limburg
Iba logo
Provincie Limburg
gemeente kerkrade logo