Programmalijnen

Programmalijnen

Naast het toekomstige aanbod bij Vie op de fysieke locatie, worden er ook in de stad en regio al verschillende initiatieven opgestart. Initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderdeel uitmaken van de programmalijnen van Vie. Deze programmalijnen moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen. Zorg, educatie, onderzoek en kennis over voeding en beweging staan hierbij centraal. De verschillende programma’s vormen een breed aanbod aan diverse vitale activiteiten en bieden inwoners van Kerkrade en de regio Parkstad ondersteuning en begeleiding bij een gezond en vitaal leven. Kerkrade als plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, van elkaar leert en samenwerkt. Een beweging voor de regio waar onderstaande programmalijnen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Onze activiteiten

Gezonde Jeugd

Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Onder de noemer ‘Gezonde Jeugd’ wordt in Kerkrade nauw samengewerkt door inwoners, maatschappelijke, lokale en regionale partners om de jeugd een goede start van het leven te bieden. Door de inzet van diverse programma’s, zoals ‘Stevig ouderschap’ en ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, wordt bijgedragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van de jeugd. Een goede start en een gezonde jeugd is immers van levensbelang en biedt de juiste basis voor een vitaal leven.

20 januari 2022

Aanpak eenzaamheid Jongeren

26 augustus 2021

Centering Zwangerschap

24 mei 2022

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

24 mei 2022

Keigezond Limburg

15 maart 2022

Knooppunt Kansrijke Start Kerkrade

24 mei 2022

Leren locatie Holz

15 maart 2022

Nu niet zwanger

24 mei 2022

Pleintje

15 maart 2022

Proeftuin Geboortezorg Flex

24 mei 2022

ShuffleSports

15 maart 2022

Stevig ouderschap

15 maart 2022

VoorZorg

Vitale Wijk

Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. Vitale wijken waar inwoners, jong en oud, zich goed voelen. Het realiseren van deze vitale wijken doet Vie uiteraard niet alleen. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven, instellingen, overheid en verenigingen, door middel van een divers programmalijn, waaronder ‘VoorzieningenWijzer’ en ‘Sociaal programma Rolduckerveld’. Samen de schouders eronder zetten om alle wijken in Kerkrade vitaler te maken. Samen werken aan een gezonde en fijne leefomgeving in Kerkrade en de regio.

20 januari 2022

Buurtkamers en huiskamers

26 augustus 2021

Empowerment training

2 juni 2022

healthyLIFE

20 januari 2022

Hulp bij het Huishouden

14 december 2023

Inburgering

20 januari 2022

Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid

20 januari 2022

Ontmoetingsbus Leger des Heils

24 mei 2022

Sociaal programma Rolduckerveld

26 augustus 2021

Vitaal Kerkrade!

24 mei 2022

VoorzieningenWijzer

Vitaal Ouder Worden

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer zelfstandig moeten zijn. De programmalijn ‘Vitaal Ouder Worden’ speelt hierop in. Want wie wil er nou niet vitaal ouder worden? Met programma’s zoals ‘Welzijn op recept’ en ‘Aanpak eenzaamheid’ is er extra aandacht voor thema’s die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Denk hierbij aan oplossingen voor eenzaamheid en verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. Als de regio zich samenpakt om voor deze doelgroep op te komen, dan kan ervoor gezorgd worden dat ouderen op een vitale manier hun toekomst tegemoet gaan.

20 januari 2022

BoodschappenPlusBus

20 januari 2022

Gelukkig ouder worden in Kerkrade

26 augustus 2021

Welzijn op Recept

Heb jij een goed idee dat bij zal dragen aan een gezondere en vitalere regio?

Deel jouw idee en help ons mee bij te dragen aan een gezondere leefstijl.
Klik op de button voor meer informatie of vul direct het formulier in.

vriendinnen op een schommel
Peuter laat zijn spierballen zien
Traplopen