Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

Vanaf de koppeling van mensen vanuit het COA aan onze gemeente worden statushouders actief begeleid op verschillende leefgebieden gedurende het inburgeringstraject. Binnen het totaalpakket inburgering richten we ons vanuit Vie op algehele vitaliteit, beweging, voeding, gezondheid en financiën, waarbij wordt toegewerkt naar participatie, het liefst in de vorm van betaalde arbeid. Hiervoor haken we deels aan op het programma ‘Vitaal Kerkrade!’ en passen dit aan op inburgeraars. In aansluiting op beweging krijgen inburgeraars fietsles. Dit past binnen de cultuur van Nederland, bevordert de mobiliteit en is ook nog eens gezond.

Ook wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid en wordt de inburgeraar begeleid in het maken van een financieel gezonde start. Dit wordt uitgevoerd in samenhang met het taalonderwijs dat de statushouders vanuit het inburgeringstraject moeten volgen.

Voor wie?

Statushouders die een inburgeringstraject volgen en een uitkering volgens de Participatiewet ontvangen.

Samenwerking met:

Vanuit de gemeente zijn de re-integratieconsulenten inburgering, de combinatiefunctionarissen en de vitaliteitscoach betrokken. Daarnaast zijn Impuls en Fontys Hogeschool betrokken voor begeleiding van de statushouders en worden de aanbieders van de taalcursussen betrokken voor afstemming van het onderwijs met het programma.

Bekijk hier onze andere programma’s van vitale wijk.

Laat een reactie achter