Professionals

Informatie voor professionals

Het doel van Vie is om de bewoners van Kerkrade en de regio gezonder en vitaler te maken. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we graag samen met vele partners en professionals zoals jij.

Op deze pagina kun je beleidsstukken en inhoudelijke achtergrond over de Vie programmering vinden. Lees mee hoe Vie zich inzet voor de bewoners, welke beleidsmatige en inhoudelijke kaders gesteld zijn en hoe we Vie programmatisch vormgeven.

We zijn benieuwd naar jouw visie als professional. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of inhoudelijk willen bijdragen aan de Vie-beweging, dan kun je mailen naar [email protected].

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Simply Parkstad

Vie, Leven in beweging, is een programmatische aanpak om de vitaliteit en gezondheid te bevorderen. Om te komen tot de keuzes van de drie programmalijnen Gezonde jeugd, Vitale wijken en vitaal ouder worden hebben gesprekken plaatsgevonden, is literatuur geraadpleegd en zijn rapporten opgesteld. Een van deze rapporten die aan de basis heeft gelegen is ‘Simply Parkstad’.

Weekprogramma's

Programmalijnen

Lokaal Uitvoeringsprogramma

Het realiseren van een verbetering op het gebied van gezondheid en vitaliteit vraagt om een inzet van een lange termijn. Een termijn die vele jaren overstijgt en waarbij het van belang is om focus aan te brengen in het te behalen doel en de daarin te bewandelen weg oftewel: te handelen volgens een gedachtegoed. Dit gedachtegoed is voor de doelstellingen van de gemeente Kerkrade vertaald in het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie.

Basisdocument

Vie - Samen investeren

Regionaal Uitvoeringsprogramma

Vie bestaat niet alleen uit een programmatische aanpak om de gezondheidsachterstanden in Kerkrade in te halen. Vie is ook de aanjager van vitaliteit en gezondheid in de regio. Vie is een plek waar programma’s binnen het Vie gedachtegoed ontwikkeld en getest worden in een omgeving waarin de fysieke randvoorwaarden geclusterd zijn. Een centrale rol is hierin weggelegd voor de Vie-Innovatie Hub Parkstad. Hoe Vie dit doet en wat de rol van de Vie Innovatie Hub hierin is, is te vinden in het Regionale Uitvoeringsprogramma Vie.

Beleidsstukken

Vie Innovatie Hub Parkstad

Stand van zaken programma’s

Over de voortgang van de programma’s van Vie wordt periodiek verslag uitgebracht. De rapportage van september 2021 is hieronder opgenomen.

Beleidsstukken

Vie gebouw
vriendinnen op een schommel
Peuter laat zijn spierballen zien
Traplopen