Vie Innovatie Hub Parkstad

Vie Innovatie Hub Parkstad (VIHP)

De Vie Innovatie Hub Parkstad (VIHP) vormt het innovatieve kennis en expertise deel van Vie- Leven in beweging; een beweging ontstaan in de gemeente Kerkrade om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te verbeteren. Vie staat voor levenslang kansrijk met programma’s die investeren in gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken.

Oplossingen voor problemen in onze gezondheidszorg worden in de VIHP geïdentificeerd en op innovatieve wijze met snelheid en daadkracht omgezet van theorie naar praktijk. VIHP bundelt de krachten en zorgt samen met de Parkstad gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers én inwoners voor een aanpak in het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Kerkrade en regio Parkstad. De VIHP doet dit door in te zetten op het bevorderen van Kennis & Community building, door bestaande producten, processen en organisaties te optimaliseren én door het voortouw te nemen in productontwikkeling en fondsenwerving om ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Kortom: VIHP organiseert excellente executiekracht voor uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Vanuit Kerkrade voor de hele regio, middels samenwerking, creativiteit, nieuwe kennis en slimme producten.

Vie Innovatie Hub Parkstad
Vie Innovatie Hub Parkstad
Vie Innovatie Hub Parkstad
Vie Innovatie Hub Parkstad