Ga naar hoofdinhoud

In 2020 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. In Kerkrade ligt het percentage nog hoger dan het landelijk gemiddelde: 54,3%. Eenzaamheid is een probleem dat bij alle leeftijden voorkomt en kan veel oorzaken en gevolgen hebben.

Eenzaamheid kunnen we alleen samen aanpakken. De aanpak in Kerkrade is een gezamenlijk product van de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’. Deze coalitie is in oktober 2020 gevormd en bestaat inmiddels uit meer dan dertig uiteenlopende partijen zoals gemeenten, zorgpartijen, woningstichtingen, huisartsen en culturele organisaties.

Eenzaamheid kan niet op één manier aangepakt worden en daarom vraagt het om een breed palet aan projecten. Benieuwd naar de projecten die eenzaamheid tegengaan in Kerkrade? Die vind je hieronder.

Voel jij je eenzaam? Bel dan met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls) via 045-5456351 of mail naar [email protected]

Gelukkig ouder worden in Kerkrade

Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe. Bij deze groep mensen is dementie een veelvoorkomende ziekte, waar helaas nog geen behandeling beschikbaar voor is. Veel dementerende ouderen krijgen hulp van mantelzorgers, maar deze zorg vraagt veel aandacht. Eén op de acht mantelzorgers die zorgt voor iemand met dementie voelt zich overbelast. Dit heeft gevolgen voor de sociale contacten van de verzorgers. Eenzaamheid komt bij hen twee keer zo vaak voor als bij de gemiddelde Nederlander. Ook voor dementerende ouderen is het lastig om deel te nemen aan het dagelijkse leven.

‘Gelukkig ouder worden in Kerkrade’ wordt ontwikkeld door gemeente Kerkrade, thuiszorgorganisatie Meander en welzijnsinstelling Impuls. In dit programma worden eenzaamheid, dementie en overbelasting van de mantelzorg aangepakt. Het programma wil een bijdrage leveren aan het welzijn van dementerenden, zodat ze zo lang mogelijk vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid de regie over het eigen leven houden. Dit draagt ook bij aan het verbeteren van het gezondheidsgevoel. Bovendien worden mantelzorgers door deze aanpak ontlast, waardoor ook hun welbevinden stijgt.

Het programma helpt de behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten beter te zien en te begrijpen. Op die manier kan de juiste ondersteuning geboden worden.

Betrokken partijen

  • Gemeente Kerkrade;
  • Meander thuiszorg;
  • Welzijnsinstelling Impuls.

Meer informatie of direct aanmelden?

Klik hieronder om contact op te nemen met Meldpunt Eenzaamheid.

Laat een reactie achter