Skip to main content

In dit programma van Vie ontmoeten acht tot twaalf zwangere elkaar en volgen tien groepssessies van twee uur begeleid door een verloskundige en andere professional bijvoorbeeld een kraamhulp of jeugdverpleegkundige. Door de groepsaanpak krijgen zwangere gemiddeld 17 uur méér zorg en worden meer onderwerpen dieper besproken. De aanpak verkleint de kans op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Deelnemers stoppen vaker met roken, krijgen een gezondere leefstijl en een betere mentale gezondheid. Ze leren om gezondere keuzes te maken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de baby. Ook blijkt dat de meeste vrouwen dit een hele fijne vorm van zorg vinden en meer vertrouwen hebben in hun zwangerschap, bevalling en rol als moeder. De vrouwen steunen elkaar en wisselen kennis en ervaringen uit. Daarnaast ontstaan er contacten en vriendschappen tussen de deelnemers onderling, waardoor zij ook na de zwangerschap steun bij elkaar vinden over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Betrokken partijen

  • Programmabureau Trendbreuk;
  • GGD Zuid-Limburg/jeugdgezondheidszorg;
  • Provincie Limburg;
  • Kraamzorg;
  • Stadsregio Parkstad;
  • Verloskundigenpraktijk Puur.

Leave a Reply