Ga naar hoofdinhoud

Sommige gezinnen hebben te maken met belastende voorgeschiedenis, persoonlijke problemen of onvoldoende ondersteuning. Stevig ouderschap richt zich tot gezinnen met kinderen van zes weken tot twee jaar, door hulp te bieden bij het opvoeden. Tijdens huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige bepalen cliënten zelf waar ze over willen praten: van vragen over opvoeding tot verhalen over hun jeugd of huidige situatie. De jeugdverpleegkundige biedt een luisterend oor, geeft eventueel advies en zoekt samen met de cliënten naar oplossingen. De huisbezoeken kunnen zowel tijdens als na de zwangerschap plaatsvinden.

Stevig ouderschap draagt bij aan de afname van een risico op ernstige opvoedingsproblematiek en betere fysieke en psychologische ontwikkeling van het kind. Bovendien bevordert Stevig ouderschap de empathische interactie tussen ouder en kind, om zo het gebruik van fysieke strafmaatregelen te verminderen. Door het vroegtijdige toeleiden naar minder zware zorg, worden ouders beter toegerust voor het ouderschap.

Betrokken partijen

Meer informatie of direct aanmelden. Neem via deze link contact met ons op.

Laat een reactie achter