Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

Het Leger des Heils heeft goede ervaringen met de zogenaamde Ontmoetingsbus. Vanuit het programma ‘Geloven in de buurt’ dat is gestart in 2020, werkt het Leger des Heils aan het versterken van de aanwezigheid in wijken en buurten en probeert daarmee bij te dragen aan een samenleving waarin aandacht voor elkaar is. De bus trekt buurten en wijken in om mensen min of meer naar buiten te halen en met elkaar in contact te brengen. Het grootste bereik ligt in eerste instantie bij mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 70 jaar. Daarnaast leent de bus zich voor activiteiten met jongeren en kan het daarmee een echte generatiebus zijn.

De Ontmoetingsbus helpt om mensen te bereiken die eenzaam zijn en moeite hebben dit kenbaar te maken. Het is de bedoeling om de afstand van de eigen voordeur naar buurtsteunpunten zo klein mogelijk te maken. Daarom legt het Leger des Heils met de bus naast verbindingen tussen mensen ook verbindingen met activiteiten van het welzijnswerk en Kerkraadse verenigingen.

Voor wie?

Iedereen.

Samenwerking met:

  • Leger des Heils
  • Gemeente Kerkrade
  • Impuls

Laat een reactie achter