Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

De aanpak van eenzaamheid vraagt om een bundeling van krachten. De Kerkraadse coalitie Samen tegen Eenzaamheid verbindt meer dan 30 partijen. Deze partijen denken en helpen mee in de aanpak van eenzaamheid. Dit doen ze door steeds de verbinding te zoeken met andere leden van de coalitie en kennis te delen. Het doel van dit samenwerkingsverband is om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkómen en verminderen van eenzaamheid in Kerkrade. Het programma bestaat uit een meerdere deelprojecten voor leeftijdsgroepen of buurten. Dit sluit aan bij de wijkgerichte aanpak van Vie.

Eenzaamheid kan alleen samen worden aangepakt. Dit maakt dat de aanpak van eenzaamheid niet alleen een zaak van de gemeente is. Voor de invulling van de programma’s wordt gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van het landelijk programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ dat zich oorspronkelijk richtte op ouderen, maar nu ook steeds meer aandacht heeft voor andere leeftijdsgroepen.

Voor wie?

Inwoners van jong tot oud (13 jaar en ouder).

Samenwerking met:

Het programma is een gezamenlijk product van de Kerkraadse coalitie tegen eenzaamheid: ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’. De coalitie bestaat uit ruim dertig partijen. Deze zijn uiteenlopend van aard, zoals gemeente, zorgpartijen, welzijnswerk, woningstichtingen, bedrijfsleven, kunst en cultuur, huisartsen, Stichting de Positieve Stad en vertegenwoordiging van inwoners. Door het ministerie van VWS wordt vanuit het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van het Kerkraadse programma. Daarnaast is ook de GGD betrokken net als de omliggende gemeenten die deel uitmaken van de Zuid-Limburgse coalitie.

Laat een reactie achter