Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

Het Knooppunt Kansrijke Start richt zich op het inzetten van verschillende soorten zorg die goed op elkaar aansluiten. Dat gebeurt door samenwerking te bevorderen tussen die zorg en hulp in de periode voor en na de geboorte van een kind. Hierbij staat de eigen regie van het gezin centraal. In Zuid-Limburg is al goede ervaring opgedaan met de zogenaamde ‘Knooppunten’ in het onderwijs.

Het Knooppunt Kansrijke Start zorgt voor zelfvertrouwen, regie en ondersteuning van het gezin vanaf de zwangerschap. Deze ondersteuning gebeurt doordat zorg- en hulpverleners in een team de behoeften van het gezin zo vroeg mogelijk bekijken en door steun op maat samen met het gezin te bespreken en te regelen. Het Knooppunt Kansrijke Start bestaat altijd uit een verloskundige, jeugdverpleegkundige, kraamzorg en wordt aangevuld met andere partners die een bijdrage leveren aan de steun op maat.

Voor wie?

Het Knooppunt Kansrijke Start richt zich op kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen. Deze kwetsbaarheid bestaat uit medische én sociale risico’s zoals schulden, psychosociale problemen, gebruik van drank of drugs, problemen in de relatie, huiselijk geweld en dak- of thuisloos zijn.

Laat een reactie achter