Ga naar hoofdinhoud

In 2020 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. In Kerkrade ligt het percentage nog hoger dan het landelijk gemiddelde: 54,3%. Eenzaamheid is een probleem dat bij alle leeftijden voorkomt en kan veel oorzaken en gevolgen hebben.

Eenzaamheid kunnen we alleen samen aanpakken. De aanpak in Kerkrade is een gezamenlijk product van de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’. Deze coalitie is in oktober 2020 gevormd en bestaat inmiddels uit meer dan dertig uiteenlopende partijen zoals gemeenten, zorgpartijen, woningstichtingen, huisartsen en culturele organisaties.

Eenzaamheid kan niet op één manier aangepakt worden en daarom vraagt het om een breed palet aan projecten. Benieuwd naar de projecten die eenzaamheid tegengaan in Kerkrade? Die vind je hieronder.

Voel jij je eenzaam? Bel dan met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls) via 045-5456351 of mail naar [email protected]

Hulp bij het Huishouden

In dit programma worden vrijwilligers en medewerkers in de hulp bij het huishouden getraind om eenzaamheid te herkennen. Ook leren deelnemers om eenzame mensen ertoe te bewegen naar voorzieningen in de buurt of wijk te gaan. Meander thuiszorg werkt al langer op deze manier. De medewerkers van Hulp bij het Huishouden zijn de ogen én oren in de wijk als het gaat om eenzaamheid.

Naast Meander zijn er nog drie andere aanbieders van Hulp bij het Huishouden actief. Ruim 30 medewerkers worden nu getraind om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Deze trainingen worden georganiseerd door welzijnsinstelling Impuls.

Betrokken partijen

  • Gemeente Kerkrade;
  • Meander thuiszorg;
  • Ambulante Thuiszorg;
  • TZorg;
  • Buurtdiensten;
  • Welzijnsinstelling Impuls.
Meer informatie of direct aanmelden. Neem via deze link contact met ons op.

Laat een reactie achter