Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

In de buurt Rolduckerveld wordt gewerkt aan een gezonde en vitale stad. In het ‘sociaal programma Rolduckerveld’ wordt verder gebouwd op de eerdere ontwikkelingen en de ingeslagen route vanuit de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I (2012) en de gebiedsvisie Rolduckerveld (2019).

Er wordt breed gekeken naar een samenhang tussen gezondheid, sociaal beleid, armoede en schuldhulpverlening, onderwijs en participatie. Dit wordt gecombineerd met de ruimtelijke herinrichting van het gebied. De woningcorporaties hebben een belangrijke rol. De hele ruimtelijke herstructurering leidt ook tot tijdelijke leegstand en mogelijke problemen met de leefbaarheid inde buurt. Door extra inzet van de corporaties Wonen Zuid en Heemwonen op het beheer van leegstand wordt verslechtering voorkomen.

Voor wie?

Alle inwoners in het Rolduckerveld.

 

Samenwerking met:

Het Sociaal programma Rolduckerveld (onderdeel van Vie) is in het voorjaar van 2023 ingebed in het  zogenaamde MeerjarenUitvoeringsProgramma (MUP) Rolduckerveld. Gemeente en de woningcorporaties HEEMWonen en Wonen-Zuid zijn allen vertegenwoordigd in een programmateam dat aan de hand van dit uitvoeringsprogramma invulling geeft aan de onderdelen  Wonen, Openbare ruimte, Voorzieningen en Buurtmaken.

Laat een reactie achter