Ga naar hoofdinhoud

Parkstad Limburg is één van de regio’s in Nederland, die meedoet aan de Regio Deal. Hiervoor krijgt de regio een bedrag toegekend, om een impuls te geven aan onder andere de woningvoorraad, winkelvoorzieningen, verduurzaming en de sociaaleconomische problematiek. Het hoofddoel van de Regio Deal bestaat uit twee speerpunten: Parkstad Limburg structureel op het gemiddelde niveau in Limburg krijgen en dit bereiken door een actieve samenwerking van alle betrokken partijen.

In Rolduckerveld wordt de komende jaren vanuit het gedachtegoed van Vie gewerkt aan een gezonde en vitale stad. Hierin wordt verder gebouwd op de eerdere ontwikkelingen en ingeslagen routes vanuit de stadsdeelvisie Kerkrade Oost uit 2012 en de gebiedsvisie Rolduckerveld uit 2019.

Laat een reactie achter