Ga naar hoofdinhoud

Wat is het?

Samen met de Jongeren Adviesraad Kerkrade (JARK) zijn behoeften en voorstellen voor de aanpak van eenzaamheid opgehaald bij jongeren. De jongeren denken mee en geven advies over een passende aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Het is de bedoeling met de jongeren een aanpak te bedenken die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld. In de aanpak van eenzaamheid onder jongeren gaan we vooral praktisch te werk. Er zijn al deelprojecten van start gegaan.

BeeYou

Het culturele project BeeYou richt zich op jongeren tussen 12 en 20 jaar, die nog thuis wonen en nog op school zitten of een opleiding volgen. Alle jongeren in de wijken kunnen deelnemen, met name jongeren met een minder rijk sociaal netwerk in wijken waarin deelnemen aan kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is.

De culturele organisaties in de stad adopteren elk jaar samen een wijk en organiseren culturele activiteiten. Dit kan variëren van workshops muziek, dans, spoken word, rap, poetry, fotografie en beeldend tot een graffitiproject. In de wijk wordt gebruik gemaakt van bestaande en kansrijke ruimten of locaties. Groepsgewijs gaan jongeren aan de slag in hun wijk met het doel van én voor jongeren activiteiten te organiseren of eraan deel te nemen. Zij leveren ook een bijdrage om de vitaliteit in de wijk aan te pakken.  Zij worden begeleid door de professionals van de culturele organisaties. Aan het eind van de projectperiode vindt een jongerenevent plaats in de HUB met optredens van en voor jongeren in combinatie met professionele optredens.

Catch up-app

De Catch up-app is een begeleid stappenplan waarmee jongeren in de leeftijd 15-24 jaar worden geholpen om nieuwe sociale situaties positiever te ervaren. Deelnemers volgen een individueel digitaal programma van 7 weken. Het jeugd- en jongerenwerk van de welzijnsinstelling kan aanvullend ondersteuning bieden aan jongeren. Voor hulpverleners van gecontracteerde zorgaanbieders kan het programma gebruikt worden om dingen bespreekbaar te maken. CatchUp kan ook ondersteunend in een bestaande groep worden aangeboden waarbij CatchUp gebruikt wordt als een gespreksopener en bijdraagt aan meer diepgang.

Voor wie?

Jongeren van 12 tot 24 jaar.

Laat een reactie achter