Ga naar hoofdinhoud

In 2020 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. In Kerkrade ligt het percentage nog hoger dan het landelijk gemiddelde: 54,3%. Eenzaamheid is een probleem dat bij alle leeftijden voorkomt en kan veel oorzaken en gevolgen hebben.

Eenzaamheid kunnen we alleen samen aanpakken. De aanpak in Kerkrade is een gezamenlijk product van de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’. Deze coalitie is in oktober 2020 gevormd en bestaat inmiddels uit meer dan dertig uiteenlopende partijen zoals gemeenten, zorgpartijen, woningstichtingen, huisartsen en culturele organisaties.

Eenzaamheid kan niet op één manier aangepakt worden en daarom vraagt het om een breed palet aan projecten. Benieuwd naar de projecten die eenzaamheid tegengaan in Kerkrade? Die vind je hieronder.

Voel jij je eenzaam? Bel dan met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls) via 045-5456351 of mail naar [email protected]

Aanpak eenzaamheid Jongeren

Eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Toch staan bij veel programma’s over eenzaamheid alleen ouderen centraal. De gemeente Kerkrade gaat daarom een plan schrijven gericht op jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar. Samen met de Jongeren Adviesraad Kerkrade (JARK) kijkt zij naar de behoeftes van jongeren en hoe zij denken dat eenzaamheid bij deze groep het best aangepakt kan worden. Op dit moment wordt gedacht aan het stimuleren en leren van sociale vaardigheden of het leren omgaan met stress of tegenslagen. De verwachting is dat dit plan in het derde kwartaal van 2022 klaar is.

Meer informatie of direct aanmelden. Neem via deze link contact op met Impuls Kerkrade.

Laat een reactie achter