Programmalijnen

Naast het toekomstige aanbod bij Vie op de fysieke locatie, worden er ook in de stad en regio al verschillende initiatieven opgestart. Initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderdeel uitmaken van de programmalijnen van Vie. Deze programmalijnen moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen. Zorg, educatie, onderzoek en kennis over voeding en beweging staan hierbij centraal. De verschillende programma’s vormen een breed aanbod aan diverse vitale activiteiten en bieden inwoners van Kerkrade en de regio Parkstad ondersteuning en begeleiding bij een gezond en vitaal leven. Kerkrade als plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, van elkaar leert en samenwerkt. Een beweging voor de regio waar onderstaande programmalijnen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Onze activiteiten

1. Gezonde Jeugd

Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Onder de noemer ‘Gezonde Jeugd’ wordt in Kerkrade nauw samengewerkt door inwoners, maatschappelijke, lokale en regionale partners om de jeugd een goede start van het leven te bieden. Door de inzet van diverse programma’s, zoals ‘Stevig ouderschap’ en ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, wordt bijgedragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van de jeugd. Een goede start en een gezonde jeugd is immers van levensbelang en biedt de juiste basis voor een vitaal leven.

2. Vitale Wijk

Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. Vitale wijken waar inwoners, jong en oud, zich goed voelen. Het realiseren van deze vitale wijken doet Vie uiteraard niet alleen. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven, instellingen, overheid en verenigingen, door middel van een divers programmalijn, waaronder ‘VoorzieningenWijzer’ en ‘Sociaal programma Rolduckerveld’. Samen de schouders eronder zetten om alle wijken in Kerkrade vitaler te maken. Samen werken aan een gezonde en fijne leefomgeving in Kerkrade en de regio.

3. Vitaal Ouder Worden

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer zelfstandig moeten zijn. De programmalijn ‘Vitaal Ouder Worden’ speelt hierop in. Want wie wil er nou niet vitaal ouder worden? Met programma’s zoals ‘Welzijn op recept’ en ‘Aanpak eenzaamheid’ is er extra aandacht voor thema’s die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Denk hierbij aan oplossingen voor eenzaamheid en verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. Als de regio zich samenpakt om voor deze doelgroep op te komen, dan kan ervoor gezorgd worden dat ouderen op een vitale manier hun toekomst tegemoet gaan.

Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Onder de noemer ‘Gezonde Jeugd’ wordt in Kerkrade nauw samengewerkt door inwoners, maatschappelijke, lokale en regionale partners om de jeugd een goede start van het leven te bieden. Door de inzet van diverse programma’s, zoals ‘Stevig ouderschap’ en ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, wordt bijgedragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van de jeugd. Een goede start en een gezonde jeugd is immers van levensbelang en biedt de juiste basis voor een vitaal leven.

Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. Vitale wijken waar inwoners, jong en oud, zich goed voelen. Het realiseren van deze vitale wijken doet Vie uiteraard niet alleen. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven, instellingen, overheid en verenigingen, door middel van een divers programmalijn, waaronder ‘VoorzieningenWijzer’ en ‘Sociaal programma Rolduckerveld’. Samen de schouders eronder zetten om alle wijken in Kerkrade vitaler te maken. Samen werken aan een gezonde en fijne leefomgeving in Kerkrade en de regio.

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer zelfstandig moeten zijn. De programmalijn ‘Vitaal Ouder Worden’ speelt hierop in. Want wie wil er nou niet vitaal ouder worden? Met programma’s zoals ‘Welzijn op recept’ en ‘Aanpak eenzaamheid’ is er extra aandacht voor thema’s die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Denk hierbij aan oplossingen voor eenzaamheid en verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. Als de regio zich samenpakt om voor deze doelgroep op te komen, dan kan ervoor gezorgd worden dat ouderen op een vitale manier hun toekomst tegemoet gaan.

Programmalijnen

Programma’s

Centering Zwangerschap
Programma's

Centering Zwangerschap

Zwangere vrouwen vinden steun bij elkaar bij het programma Centering Zwangerschap. Dit is een programma van Stichting Centering Nederland, waarbij een andere manier van verloskundige zorg…
Welzijn op recept
Programma's

Welzijn op recept

Welzijn op Recept is een programma van Vie dat jongeren (16+), volwassenen en ouderen ondersteunt die klachten hebben waar op dat moment geen ingrijpen van…
Empowermenttraining Vrouwen
Programma's

Empowerment training

Dit programma helpt uitkeringsgerechtigden zich te oriënteren op hun toekomst met de talenten die zij verkennen en ontdekken. Ze worden zich bewust van hun dromen en…
BoodschappenPlusBus
Programma's

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus is een aanvulling op de in Kerkrade succesvolle Boodschappenbus. Naast de praktische kant van samen boodschappen doen, vormt de bus ook een sociale…
Gelukkig ouder worden in Kerkrade
Programma's
Gelukkig ouder worden in Kerkrade
Hulp bij het Huishouden
Programma's
Hulp bij het Huishouden
Kaffieklatsj
Programma's
Kaffieklatsj
Aanpak eenzaamheid Jongeren
Gezonde Jeugd
Aanpak eenzaamheid Jongeren
Samen tegen Eenzaamheid
Programma's
Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid
Ontmoetingbus Leger des Heils
Programma's
Ontmoetingbus Leger des Heils
Programmalijn Nu Niet Zwanger
Gezonde Jeugd
Nu niet zwanger
voorZorg
Gezonde Jeugd
VoorZorg
Programmalijn Stevig Ouderschap
Gezonde Jeugd
Stevig ouderschap
Knooppunt Kansrijke Start
Gezonde Jeugd
Knooppunt Kansrijke Start Kerkrade
Programmalijn Proeftuin Geboortezorg
Gezonde Jeugd
Proeftuin Geboortezorg Flex
Social programma Rolducerveld
Programma's
Sociaal programma Rolduckerveld
Voorzieningenwijzer
Programma's
VoorzieningenWijzer
Gezonde basis
Gezonde Jeugd
Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
Overgewicht bij jongeren
Gezonde Jeugd
Keigezond Limburg
Leren locatie Holz
Gezonde Jeugd
Leren locatie Holz
Vie pleintje
Gezonde Jeugd
Pleintje
Gezonde Jeugd
ShuffleSports
Programma's
healthyLIFE

Heb jij een goed idee dat bij zal dragen aan een gezondere en vitalere regio?

Deel jouw idee en help ons mee bij te dragen aan een gezondere leefstijl.
Klik op de button voor meer informatie of vul direct het formulier in.

vriendinnen op een schommel
Peuter laat zijn spierballen zien
Traplopen