Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdagen
Op zaterdag 25 september zal van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur worden gewerkt.

Wijngracht: vanaf maandag 27 september tijdelijk eenrichtingsverkeer vanuit rotonde
Op maandag 27 september starten de (voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de damwand op het Vie-terrein. De werkzaamheden vinden plaats aan de zijde van het bouwterrein gelegen aan de Wijngracht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal vanaf maandag 27 september voor de Wijngracht, vanaf de rotonde tot inrit Zuyderland, tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld.

Naar verwachting duren de werkzaamheden 3 weken. Gedurende deze periode blijft het eenrichtingsverkeer van kracht. Inritten aan de Wijngracht blijven toegankelijk. Er kan enige hinder van bouwverkeer ontstaan. We vragen uw begrip daarvoor.

De parkeergarage Theaterpassage/Wijngracht, de inrit P-plaats Zuyderland en de weg richting Martin Buberplein blijven toegankelijk vanuit de Wijngracht en de Mozartstraat. Uitrijden kan alleen richting Mozartstraat.

Download hier de gemeentelijke flyer met uitleg over deze werkzaamheden.

werkzaamheden Vie Kerkrade
Tussen rotonde bij “de bril’ (linksonder op de tekening) en de nieuwbouw Vie wordt een ‘terrassenpark’ gerealiseerd. Om de paden en terrassen aan te kunnen leggen is het noodzakelijk om (als keerwand) damwanden aan te brengen. Dit zorgt voor stabiliteit van de grond.

Locatie zwembad
De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Afronden montage sandwichpanelen.
– Aanbrengen dakbedekking.
– Bouwkundige betonnen opstortingen.
– Montage van vliesgevels.
– Voorbereidende werkzaamheden voor het tegelwerk.
– Installatiewerkzaamheden.

Locatie P-garage
Deze week wordt het aanbrengen van dakbedekking op de parkeergarage voortgezet.

Locatie sporthal en toekomstige horeca
De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Binnen afwerking van de metal studwanden.
– Stucadoorswerkzaamheden binnenwanden.
– Voorbereidingswerkzaamheden voor de gevelbekleding.
– Installatiewerkzaamheden.
– Start tegelwerk kleedruimtes.

Locatie inrit P-garage
Het tunneldek is momenteel in uitvoering. Ook wordt gewerkt aan de lage wand ter hoogte van de inrit.

Mogelijke overlast
Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan enige overlast ontstaan.

Overlast? Melden a.u.b.!
Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch op deze locatie geparkeerd wordt, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?
Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?
Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je mailadres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

 

Laat een reactie achter