Ga naar hoofdinhoud

De provincie Groningen is gestart met het ontwikkelen van een sociale agenda. In deze sociale agenda wordt aangegeven hoe een generatielang in brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe geïnvesteerd gaat worden. Dit geeft invulling aan een belangrijk onderwerp uit de kabinetsreactie Nij Begun, die gegeven is na de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Op initiatief van Vie is een delegatie uit Groningen uitgenodigd in Kerkrade om concrete ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. De uitdagingen waar Groningen voor staat zijn vergelijkbaar met die van de regio Parkstad na de sluitingen van de mijnen en de nog steeds na-ijlende effecten daarvan. Zowel fysiek, de mijnschade, als sociaal-maatschappelijk, waaronder de gezondheidsachterstanden.

Voormalig lid van de Tweede Kamer, Henk Nijboer, is als kwartiermaker benoemd. Hij werkt met zijn team in opdracht van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen, de provincie Groningen en het Rijk. 

Toekomst van inwoners van gaswinningsgebied

De sociale agenda heeft als doel om in 30 jaar de toekomst van de mensen in Groningen en Noord-Drenthe te verbeteren. Het gaat dan met name om verbeteren van (mentale) gezondheid en het vergroten van de leefbaarheid. Daarnaast richt de agenda zich op kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie, deelnemen aan werk en verminderen van armoede. 

Bezoek aan Kerkrade

Na een bezoek aan een Gezonde Basisschool van de Toekomst in Landgraaf, werden de gasten ontvangen in het Westhoes in Kerkrade. Marjon Hulst van de GGD-ZL gaf een toelichting over de opgaven van Limburg ‘De Limburg factor’ en ‘Trendbreuk Zuid-Limburg: wat werkt wel en wat werkt niet? Tom Peters lichtte de sociale agenda van provincie Limburg toe: hoe is deze tot stand gekomen? Hoe ziet die agenda uit en hoe ondersteunt deze activiteiten die bijdragen aan de agenda? Michèle van de Bragt en Sandy Deckers gaven inzicht in de rol van deStadsregio Parkstad en het belang van de twee regiodeals die in Parkstad ‘geland’ zijn. Berry Jacobs en Jos Bauer vertelden hoe ‘Vie, leven in beweging’, vanuit Kerkrade vóór de regio werkt aan het inhalen van gezondheidsachterstanden. De discussie ging over hoe programma’s, ontwikkelingen en de manier waarop deze te monitoren zijn.

Op woensdag 28 februari bezoekt de delegatie uit Groningen het Nationaal Programma Heerlen-Noord.

Laat een reactie achter