Ga naar hoofdinhoud

Demissionair ministers Conny Helder (Langdurige zorg en Sport), Pia Dijkstra (Medisch zorg) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) brachten gisteren een gezamenlijk werkbezoek aan Zuid-Limburg (Kerkrade) en dat is bijzonder. De regio trok hun aandacht vanwege onder meer de lange historie van samenwerken, die inmiddels zijn vruchten afwerpt. 

Team Zuid-Limburg stond klaar om een eenduidige boodschap over te brengen tijdens het werkbezoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 26 februari. Petra Dassen verzorgde een inhoudelijk welkomstwoord! De kernboodschap van Team Zuid-Limburg benadrukte de waarde van een doelgerichte aanpak, waarbij effectieve samenwerking, voortbouwen op resultaten en het behouden van een lange termijnvisie centraal stonden. Deze aanpak werd versterkt door de lopende initiatieven zoals Trendbreuk, dat gericht was op het bevorderen van een gezonde generatie in de regio.

Samenwerking

In Zuid-Limburg is er een langdurige ervaring met het benutten van de kracht van samenwerking, zowel binnen verschillende vakgebieden als op regionaal niveau. Het doel is altijd geweest om de gezamenlijke ambitie, namelijk ‘Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg’, te realiseren. Hierbij worden de inwoners beschouwd als volwaardige leden van het team, waarbij iedereen zich inzet voor het welzijn van de regio.

Werkbezoek

Het programma van het werkbezoek bood een terugblik op de afgelopen tien jaar, waarbij de lessen die waren geleerd voor effectieve samenwerking werden belicht. Daarnaast werden concrete voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd, zoals de Pluspraktijken en de Gezonde Basisschool van de Toekomst, om de impact van de regionale aanpak te illustreren. “Tien jaar samenwerking heeft deze regio enorm veel gebracht, en de mensen die hier wonen geholpen aan herkenbare plekken waar zij geholpen worden met de uitdagingen in hun leven. Samenwerking als deze is onmisbaar om de zorg van de toekomst vorm te geven en leert ons wat we kunnen betekenen voor mensen als organisaties elkaar goed weten te vinden.” concludeert Minister Pia Dijkstra. 

Het werkbezoek werd afgesloten met een dialoog tussen Team Zuid-Limburg en de bewindslieden, waarbij de nadruk lag op de voortgang en de benodigde ondersteuning vanuit de overheid om de ingezette koers te kunnen blijven volgen. Team Zuid-Limburg blijft zich inzetten voor een gezonde en welvarende toekomst voor alle inwoners van de regio.

 

Laat een reactie achter