Ga naar hoofdinhoud

Vie staat voor de gezondheid binnen de regio. Een vloeiende beweging die vitaliteit stimuleert en hiermee investeert in de toekomst. De ambitie is om vanuit een innovatieve aanpak in de wijken en met een centraal gelegen locatie in de stad als ‘motor’ een nieuwe impuls te geven aan de regionale gezondheid en vitaliteit in gemeente Kerkrade. Naast het aanbod op de toekomstige fysieke locatie van Vie, worden er in de stad zelf ook initiatieven opgestart. Al deze initiatieven worden op hun beurt weer ondergebracht onder verschillende programmalijnen. De eindbestemming? Een gezondere leefstijl.

Psychosociale problematiek
Het hoofddoel van alle programmalijnen en de bijbehorende initiatieven is het in beweging brengen van de bewoners, van jong tot oud, in Kerkrade en de omliggende regio. Het programma ‘Welzijn op recept’ richt zich op zowel jongeren (16+), volwassenen, als op ouderen met psychologische problemen, die zich met deze problemen melden bij een huisartspraktijk of gezondheidscentrum. Denk hierbij aan psychosociale klachten waaronder eenzaamheid, ingrijpende levensgebeurtenissen, de dreiging van een sociaal isolement, maar ook slaapproblemen, relatieproblemen en problemen als gevolg van een ongezonde leefstijl.

Welzijnscoach
Het programma ‘Welzijn op recept’ is er voor deze doelgroep en biedt ondersteuning op het moment dat mensen te maken hebben met bovengenoemde klachten, maar géén medische of psychologische hulp nodig hebben. Het gaat dan vaak om ‘vage’ klachten, zoals somberheid, moeheid en/of eenzaamheid. In dit geval verwijst de huisarts of een andere zorgverlener de persoon met klachten door naar een welzijnscoach, die op zijn beurt weer op zoek gaat naar een bijpassend welzijnsarrangement. Dit arrangement bestaat uit een combinatie van voorzieningen en activiteiten zoals koken, tuinieren, zingen, sporten en/of dansen. In samenspraak met de deelnemers wordt bepaald welke activiteiten het beste aansluiten bij de wensen en behoeften, om op deze manier het arrangement zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Toekomstperspectief
Met behulp van ‘Welzijn op Recept’ willen we de deelnemers uit hun sociaal isolement halen en zo het welzijn bevorderen. Dit kan door het verbeteren van de kwaliteit van leven, maar ook door het proactief zoeken van een verbinding tussen huisarts en patiënt en het verlagen van het zorggebruik. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat er vanuit alle betrokken partijen wordt doorverwezen naar de voorziening ‘Welzijn op recept’, in plaats van het leveren van maatwerkvoorzieningen. Op deze manier kan er invulling worden gegeven aan de wensen en behoeften van de inwoners. Uiteraard allemaal in het teken van vitaliteit en gezondheid.

Welzijn op Recept betreft een pilot waarbij Gezondheidscentrum Terwinselen, Huisartsenpraktijk MC Kruisstraat en Medisch Centrum West Kerkrade aan deelnemen. Bij positieve resultaten zullen meerdere huisartsenpraktijken benaderd worden om aan de slag te gaan met de interventie Welzijn op Recept. Voor meer informatie kunt u terecht op www.impulskerkrade.nl.

Laat een reactie achter