Ga naar hoofdinhoud

Op 7 september gaat de eerste groep van Vitaal Kerkrade, een programma van Vie van start. In dit programma worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en gecoacht op de onderdelen beweging, voeding, leefstijl en participatie. Hiermee krijgen zij de juiste handvaten voor het creëren en behouden van een vitale leefstijl. Ook worden zij geholpen om (meer) te gaan participeren in de maatschappij, ieder naar zijn of haar vermogen. We praten met Linda Huntjens-Bouchoms, projectleider van Vitaal Kerkrade.

Hoe ver staan de mensen die aan dit programma deelnemen van de arbeidsmarkt?

“De doelgroep is zeer divers want elke deelnemer heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en valkuilen. Het betreft vaak mensen die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn.”

Wat willen jullie de deelnemers leren?

“Wij behandelen vitaliteit in de breedste zin van het woord. Het programma heeft vier pijlers: beweging, voeding, leefstijl en participatie. Door de intensieve begeleiding wordt er tevens zicht verkregen op de mogelijke belemmeringen en problematieken van de deelnemers en wordt er ondersteuning geboden bij het aanpakken van deze obstakels. Het allerbelangrijkste dat wij de deelnemers willen meegeven is dat een vitale levensstijl ook héél leuk kan zijn!”

Hoe ziet de training eruit en wie geeft deze?

“Het programma duurt twaalf weken en telt twee bijeenkomsten per week. Een re-integratie consulent en een leefstijlcoach voeren het uit. Het onderdeel bewegen wordt uitgevoerd door The Move Factory, in samenwerking met studenten van Fontys Sporthogeschool.”

Op 20 juli heeft de eerste groep de kleding gepast waarin ze gaan sporten. Een soort van eerste aftrap. Hoe gemotiveerd zijn ze om straks te beginnen?

“De kick-off was bedoeld om het programma én elkaar beter te leren kennen. In de gymzaal van het Flexiforum heeft al een beweegactiviteit plaatsgevonden. De ochtend werd afgesloten met een gezonde lunch. De groep is zeer gemotiveerd om in september met het programma te starten.”

Worden ze tijdens het programma flink op de proef gesteld?

“Nee hoor, dat valt heel erg mee. Elke deelnemer stelt zijn of haar eigen doelen en samen werken we naar deze doelen toe. De activiteiten zijn laagdrempelig, daarbij maken we het zo leuk mogelijk.”

Zijn de deelnemers na afloop van het programma klaar om ook daadwerkelijk te kunnen participeren in de samenleving?

“Het doel van het programma is dat iedere deelnemer na afloop participeert naar zijn of haar vermogen. Voor de één kan dat misschien een re-integratie traject betekenen, voor de ander is dat vrijwilligerswerk. Wij ondersteunen de deelnemers bij het nemen van deze vervolgstappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van de juiste hulpverlening, indien mogelijk het (door)ontwikkelen van werknemersvaardigheden, laagdrempelige participatie en het leggen van de link met andere projecten binnen Vie.”

Zal dit hun levens positief veranderen?          

“Ja, daar zijn wij van overtuigd. Wij willen alle deelnemers een stapje vooruit helpen maar wat dat stapje is, verschilt per persoon. Wij leren deelnemers niet alleen hoe ze een vitale levensstijl kunnen creëren, maar geven hen ook de juiste handvaten om deze na beëindiging van het programma te behouden. Het project waaronder Vitaal Kerkrade valt heet niet voor niets Vie – Leven in beweging.”

Laat een reactie achter