Ga naar hoofdinhoud

Steeds meer scholen in Kerkrade en de regio Zuid-Limburg zijn een Gezonde School. Op maandag 28 augustus onthulde OBS de Schatkist het 100ste Gezonde School-vignet in Zuid- Limburg. De Schatkist kreeg het embleem voor het onderdeel welbevinden. Daarmee bewijst deze school dat er structureel aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Ook BS Steltloper ontving een vignet voor het thema voeding. De Blokkenberg verlengde onlangs het vignet voor het thema welbevinden.

Zes Gezonde Scholen in Kerkrade
In Kerkrade zijn nu zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs een Gezonde School. Jo Schlangen, wethouder Onderwijs van de gemeente Kerkrade, en Sacha Verjans, Gezonde School-adviseur van GGD Zuid Limburg, bezochten de drie bovengenoemde scholen om ze te feliciteren.  “Als gemeente investeren we in een gezonde jeugd. We willen dat kinderen een goede basis hebben voor een gezonde toekomst. Wij zijn dan ook blij dat deze scholen in Kerkrade zich inzetten voor de leefstijl van hun leerlingen”, aldus Jo Schlangen.

Aan de slag
Alle scholen in Kerkrade kunnen gebruikmaken van de ondersteuning door de GGD. Sacha Verjans: “Als Gezonde School-adviseur ondersteun ik scholen bij de uitvoer van de Gezonde School-aanpak. We brengen eerst in kaart wat er al gebeurt en kijken vervolgens welke stappen we kunnen zetten om een gezonde leefstijl uiteindelijk vanzelfsprekend te laten zijn op school. Het advies is om klein te beginnen: elke kleine stap die gezet wordt, brengt al een positieve verandering teweeg.”

De Gezonde School-aanpak
De Gezonde School-aanpak helpt scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs om continu aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl op school. Stap voor stap gaat de school aan de slag met één of meerdere thema’s, waaronder voeding, bewegen en welbevinden. Daarmee kan een school het vignet behalen. Met dit kwaliteitskeurmerk laat de school zien dat een gezonde leefstijl centraal staat. Een vignet is drie jaar geldig. Daarna moeten de werkwijze en het beleid opnieuw beschreven worden.

Gezonde Basisschool van de Toekomst
De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat nog een stap verder dan de Gezonde School. Een Gezonde Basisschool van de Toekomst is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Kinderen krijgen een dagritme aangeboden met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding. Basisscholen De Schatkist en Steltloper zijn sinds voorjaar 2022 een Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Meer lezen? Ga naar nieuws.

 

Laat een reactie achter