Ga naar hoofdinhoud

Op het voormalig Atrium terrein wordt gebouwd aan de fysieke locatie van Vie, een groot sportcomplex met zwembad, sporthal, zorgfaciliteiten en een kennis- en expertisecentrum. Alles is erop gericht om de bewoners van Kerkrade en de regio op weg te helpen naar een vitale en gezonde leefstijl. In deze bouwupdate staan de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van Vie.

Vie bouwupdate: Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

Allereerst het volgende in deze Vie bouwupdate. De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. De gemeente zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vie bouwupdate : Bouwwerkzaamheden

Op het terrein is tijdens de bouwvak door de aannemer doorgewerkt. De komende weken zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Resterende funderingspalen worden geplaatst

Het resterende deel van de (zware) boorwerkzaamheden ten behoeve van de funderingspalen voor het zwembad wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt gestart met de boorwerkzaamheden voor de fundering van de sporthal en het horecagedeelte. Uit berekeningen volgt dat de funderingspalen ter plaatse ca. 27 meter diep moeten worden aangebracht.

Vie bouwupdate: Grondwerk in volle gang

  • Het ontgraven van de grond ter plaatse van de toekomstige parkeergarage is in volle gang. Een grote hoeveelheid kubieke meters is hier inmiddels al ontgraven en afgevoerd. Het ontgraven wordt gefaseerd uitgevoerd. Het is opgedeeld in drie stukken van elk 50 meter. Als een deel gereed, dan kan worden begonnen met een volgende deel.
  • – Eerder is de fundering in de grond aangebracht. Er wordt afgegraven tot aan de bovenzijde van die fundering. Vervolgens wordt een werkvloer van menggranulaat (gebroken puin / stol) aangebracht. Vanaf deze werkvloer worden de ca. 130 poeren 1 voor 1 uitgegraven en voorbereid om te storten. De poeren worden steeds in groepjes van 10-15 stuks gestort. Uitleg poer: Een poer is in de bouwkunde een ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op een paalfundering.

Stofoverlast? Melden a.u.b.

De grondwerker schoont steeds direct na de uitvoering van de palen het terrein op en brengt het terrein op juiste hoogte. Tijdens het werk kan stofoverlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen, zeker niet bij extreem droog weer. Waar mogelijk wordt gesproeid om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je desondanks stofoverlast ervaren, meld het gerust via [email protected] na het lezen van de Vie bouwupdate

Betonwerk gestart

Inmiddels is de aannemer gestart met de voorbereidingen voor het betonwerk van de vloeren. De eerder gemaakte palen moeten op juiste hoogte gesteld worden. Vervolgens kan de vloerisolatie aangebracht worden. Aansluitend daarop kan worden gestart met het plaatsen van de wapening.

Soilmixwanden gereed

Op diverse locaties zijn de afgelopen 2 maanden zogenaamde soilmixwanden gemaakt. Daartoe is een stelling gebruikt die de wand graaft. De wand is ondergronds gevormd. Inmiddels zijn ook de laatste wanden, ter plaatse van de inrit vanuit de Caspar Sprokelstraat, geplaatst.

Viering start bouw: 7 oktober (datum en uitvoering onder voorbehoud ontwikkeling corona)

Vie is voor Kerkrade en de regio een belangrijk project vandaar dat dit ook uitgebreid wordt toegelicht in de Vie bouwupdate. Door de coronamaatregelen was de organisatie van de start bouw niet goed mogelijk. Daarom is eerder besloten om deze te verplaatsen. Inmiddels is een datum bepaald: 7 oktober aanstaande. Afhankelijk van de dan geldende coronaregels zal een formeel moment worden georganiseerd.

Naast investeren in gebouwen, investeert Kerkrade met Vie in een nieuwe gezondere toekomst voor de inwoners van Kerkrade. Want met slopen, bouwen en renoveren alleen doe je de inwoners van de stad te kort. Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al tientallen jaren onze regio. Samen met onze buurgemeentes, Provincie Limburg en heel veel partners in het sociale werkveld, de gezondheidszorg en de sport hebben we besloten daar iets aan te gaan doen. Vie is erop gericht om de inwoners van Kerkrade (en de regio) op lange termijn gezonder en vitaler worden. Dat is hét speerpunt van Vie. Het is de ambitie om van Kerkrade een gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een aanpak met programma’s gericht op gezondheid en vitaliteit. Het zal een aanpak zijn die tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn van de inwoners voorop staat. Gebouwen en programma’s versterken elkaar. Het bebouwen van het Atriumterrein is nog maar het begin van een beweging die in gang is gezet!

Vragen of meer informatie?

Zijn er naar aanleiding van dit bericht vragen ontstaan? Neem dan contact op met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 0681271777

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Ontvang je deze bouwupdate liever via mail? Stuur dan een mail naar [email protected]. We voegen het e-mailadres toe aan onze verzendlijst. Het e-mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter