Ga naar hoofdinhoud

In Kerkrade is een beweging in gang gezet, genaamd Center Court Kerkrade, die moet leiden tot een trendbreuk in gezondheid en vitaliteit. Een beweging die vanuit het stadshart tot in de haarvaten van de wijken zal gaan doorwerken. Een beweging vanuit Kerkrade voor de stad én de regio.

Het project kreeg ruim 7 jaar geleden de werktitel Center Court Kerkrade. Nu de contouren van het project duidelijk worden en we invulling gaan geven aan de programmalijnen, is het tijd om de beweging die gestart is een nieuwe naam en identiteit te geven. Een naam die staat voor de uitdaging waarvoor we staan. De paraplu van onze communicatie.

De afgelopen periode is door een team van de gemeente, in samenwerking met een extern bureau, gewerkt aan de nieuwe naam en identiteit. De input vanuit diverse stakeholders is daar nadrukkelijk in meegenomen. We hebben in de gesprekken en overleggen met hen goed geluisterd en zwaartepunten en invalshoeken verzameld die we als input hebben gebruikt. Dat is belangrijk, omdat iedereen zich onderdeel moet kunnen voelen van de gezondheids- en vitaliteitsbeweging en de naam en uitstraling die daarbij hoort. Het is een gezamenlijke opgave in de stad en de regio om de beweging uit te dragen.

De beweging zal met ingang van vandaag onder de naam “Vie – Leven in beweging” gepositioneerd worden. Dat geldt bovenal voor de programmalijnen waarop het uitvoeringsprogramma gebaseerd zal zijn. Het in aanbouw zijnde complex op het Atriumterrein zal dezelfde naam dragen zodat zowel fusiek (de gebouwen) als niet fysiek (de programma’s) elkaar in de positionering versterken. Zo ontstaat een eenduidig beeld.

Via de volgende link kun je een animatie bekijken: https://youtu.be/RHyasg2y9UI. Deze vertelt beeldend het verhaal achter de naam en de beweging die door Vie wordt gesymboliseerd. Ook de nieuwe website, volledig in nieuwe stijl, geeft overzichtelijk weer waar Vie voor staat. Deze is te bezoeken via https://vie-kerkrade.nl/.

Laat een reactie achter