Ga naar hoofdinhoud

KERKRADE – Basisscholen De Schatkist en Steltloper in Kerkrade starten na de carnavalsvakantie met het concept Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hierbij is er elke schooldag aandacht voor gezonde voeding en gevarieerd bewegen.

Op een Gezonde Basisschool van de Toekomst krijgen de kinderen dagelijks een gezond tussendoortje en een gezonde en gevarieerde lunch van 30 minuten. Ook is er in de middagpauze een uur tijd voor sport en bewegen. Hierdoor duurt een schooldag langer dan gebruikelijk. De GBT is een bestaand en bewezen effectief programma dat vanuit het grootschalige gezondheids- en vitaliteitsproject in Kerkrade Vie – Leven in beweging, wordt uitgevoerd vanuit één van de hoofdprogrammalijnen; ‘Een gezonde jeugd’.

Onderwijswethouder Jo Schlangen: “We zijn blij dat beide basisscholen, incluis de ouders van de leerlingen, de filosofie van de Gezonde Basisschool van de Toekomst omarmen. Kerkrade investeert vol overtuiging in een gezonde jeugd. Een gezonde leefstijl van de jeugd nu werpt zijn vruchten af in de toekomst. En wellicht motiveren de kinderen hun ouders om bewust met een gezonde leefstijl bezig te zijn.”

De GBT-scholen in Kerkrade maken onderdeel uit van Vie – Leven in beweging en worden gefinancierd uit Vie én een extra bijdrage vanuit het programma Sociaal economische structuurversterking uit de Regio Deal. Een van de programmalijnen is het realiseren van onder meer acht Gezonde Basisscholen van de Toekomst in Parkstad, waarvan er nu twee in de gemeente Kerkrade starten. Doel van de Regio Deal is om de achterstandspositie van Parkstad aan te pakken en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociaal-fysieke leefbaarheid in Parkstad. Vanuit deze doelstelling is Vie – Leven in beweging eerder met Regio Deal middelen ondersteund.

Akkoord Medezeggenschapsraden

Dit schooljaar hebben beide basisscholen hard gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak voor het GBT concept. Zo hebben de Medezeggenschapsraden van beide basisscholen ingestemd met het aanpassen van de lestijden. Dat is een voorwaarde om met dit concept te kunnen beginnen.

Op Basisschool Steltloper is de weg naar de GBT al na de zomervakantie ingeslagen met het invoeren van beweegpauzes. Hiervoor worden pedagogisch medewerkers ingezet van Kinderopvang Parkstad. Zij worden ondersteund door stagiaires van Fontys. Negentig procent van de ouders van Steltloper heeft in een enquête ingestemd met het concept van de GBT.

Directeur Frank van Erve van Steltloper: “Daar zijn we heel blij mee. Het hele team én de ouders staan achter dit concept. In een tijd waar gezonde voeding en bewegen een steeds belangrijkere rol inneemt zijn we verheugd om dit concept met onze kinderen te kunnen uitvoeren.

Verschillende beweegactiviteiten en een gevarieerde lunch zorgen voor een mooi aanbod waar de leerlingen in dit concept van kunnen profiteren.”

Grote stappen

Basisschool De Schatkist heeft afgelopen tijd grote stappen gezet om GBT te worden. Om het draagvlak onder de ouders te peilen is een enquête gehouden. Daaruit blijkt grote steun; 84 procent stemde na de eerste enquête in met dit onderwijsconcept. Directeur Birgitte van Hecke van De Schatkist: “Na gesprekken met ouders die nog vragen hadden, zitten we nagenoeg op volledige instemming. Dat is fantastisch. We hebben natuurlijk ook de kinderen gevraagd wat ze van de GBT vinden; unaniem zegt de midden- en bovenbouw ja tegen het concept. Ze verheugen zich om tussen de middag samen te eten en iedere dag te sporten, ze staan te popelen om te beginnen.”

Ook op De Schatkist gaan pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Parkstad straks zorgen voor de invulling van de beweegpauzes. Door met name het sporten tussen de middag verwacht Van Hecke dat de concentratie van de leerlingen in de middaglessen toeneemt. “In de pauze worden de hersenen als het ware gereset, waardoor ze fris aan het middagprogramma beginnen.” Op lange termijn hoopt ze dat de leerlingen gezond gedrag aanleren. “We leggen nu een basis om in de toekomst gezond te leven. We hopen dat de kinderen snel inzicht krijgen wat gezonde voeding is en waarom bewegen zo belangrijk is.”

Laat een reactie achter