Ga naar hoofdinhoud

Op het voormalig Atrium terrein zijn we bezig met het bouwen van de fysieke locatie van Vie, een groot sportcomplex met zwembad, sporthal, zorgfaciliteiten en een kennis- en expertisecentrum. Alles is erop gericht om de bewoners van Kerkrade en de regio op weg te helpen naar een vitale en gezonde leefstijl. In deze bouwupdate staan de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van Vie.

Start werkzaamheden

Bouwbedrijf Pellikaan is gestart met de werkzaamheden op het bouwterrein voor de fysieke locatie van Vie. Ook tijdens de bouwvak wordt er doorgewerkt. Via deze Vie bouwupdate kunt u op de hoogte blijven van alle zaken rondom de bouw

De afgelopen weken zijn op diverse locaties zogenaamde soilmixwanden gemaakt. Daartoe is een stelling gebruikt die de wand graaft. Deze is ondergronds gevormd. De werkzaamheden zijn maandag 13 juli gereed. De boorstelling wordt dan afgevoerd. Vervolgens worden zogenaamde ‘groutankers’ geplaatst. Deze worden aan de ondergrondse wanden bevestigd om ze op hun plaats te houden. Als de wanden zijn uitgehard, kan veilig het resterende grondwerk uitgevoerd worden.

Vanaf begin/medio augustus worden de volgende werkzaamheden naar verwachting uitgevoerd:

 • Opschonen grondwerk rondom de geboorde palen
 • Start voorbereiding betonwerk naar verwachting tussen 2 en 14 augustus
 • Aansluitend wordt gestart met het leidingwerk van de toekomstige waterzuivering
 • Tussen 2 en 14 augustus wordt ook gestart met de voorbereiding van het betonwerk van de poeren (een poer is een betonondersteuning om krachten van een bouwwerk over te brengen op de ondergrond).

Viering start bouw als gevolg van coronamaatregelen verplaatst naar medio september

Vie is een belangrijk project voor de regio Kerkrade. Dat verdient een start van de bouw die we samen met onze bewoners (wij houden u op de hoogte via de Vie bouwupdate), ondernemers en partners in het project ‘vieren’. Door de coronamaatregelen is de organisatie van de start bouw momenteel niet mogelijk op de gebruikelijke manier. Daarom heeft Vie besloten om deze te verplaatsen naar medio september. Naar verwachting kan dan een start bouw worden georganiseerd die bij het project past. Het is immers veel meer dan een bouwproject.

 

Gezondere toekomst

Naast investeren in gebouwen, investeert Kerkrade met Vie in een nieuwe gezondere toekomst voor de inwoners van Kerkrade. Want met slopen, bouwen en renoveren alleen doe je de inwoners van de stad te kort. Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al tientallen jaren onze regio. Samen met onze buurgemeentes en de Provincie Limburg hebben we besloten dat we hier iets aan gaan doen. Het sociale werkveld, de gezondheidszorg en de sport nemen hier ook aan deel.

 

Het speerpunt van Vie

Vie is erop gericht om de vitaliteit en gezondheid van inwoners op lange termijn te verbeteren. Dat is hét speerpunt van Vie. Het is de ambitie om van Kerkrade een gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een aanpak met programma’s gericht op gezondheid en vitaliteit. Een aanpak die tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn van de inwoners voorop staat. Gebouwen en programma’s versterken elkaar. Het bebouwen van het Atriumterrein voor de fysieke locatie van Vie is nog maar het begin van een beweging die in gang is gezet!

Asfaltering toegangsweg

voormalig Atrium

parkeerterrein

Atriumterrein

Werkzaamheden

 • Asfaltering toegangsweg voormalig Atrium parkeerterrein
  Het bouwverkeer naar de bouwplaats op het voormalige Atriumterrein gebruikt de toegangsweg die loopt vanuit de Wijngracht/Mozartstraat richting Martin Buberplein. De straat is daar beklinkerd. Om te voorkomen dat het bouwverkeer de klinkers kapot rijdt, verwijderen wij de klinkers. Deze worden opgeslagen en later hergebruikt. Er zal een tijdelijke laag asfalt worden aangebracht om het (bouw)verkeer toegang te bieden.
 • Tijdelijk geen parkeren mogelijk in P-garage Theaterpassage en P-terrein Zuyderland / Huisartsen
  Van 15 t/m 17 juli zijn de parkeergarage Theaterpassage en parkeerterrein voorzijde Zuyderland niet toegankelijk. De werkzaamheden van de aannemer starten op woensdag 15 juli om 12.00 uur. Voor 12.00 uur moeten de auto’s uit de parkeergarage zijn, daarna is dat totdat het werk gereed is niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor auto’s op het P-terrein van Zuyderland / Huisartsen. Het is helaas niet mogelijk om tussentijds gebruik te maken van de parkeergarage of het parkeerterrein i.v.m. “losrijden” van bestaande verhardingen. Op vrijdag 17-07 vanaf 18.00 uur kunnen de parkeergarage en het P-terrein weer gebruikt worden.
 • Alternatieve parkeerplaatsen voor abonnementhouders P-garage Theaterpassage en bezoekers Zuyderland/Huisartsen: Europaplein (kosteloos)
  Om ervoor te zorgen dat alle abonnementhouders van de parkeergarage Theaterpassage en de bezoekers van Zuyderland / Huisartsenpost toch kunnen parkeren biedt de gemeente het Europaplein als alternatief aan. Op het Europlein is voldoende ruimte voor iedereen. Parkeerterrein Europaplein is rondom het centrum goed bebord. Het Europaplein iis toegankelijk vanaf de Diepenbrockstraat. Je kunt dan doorrijden richting het beeld van Viva la Vida, zo is de loopafstand zo kort mogelijk. Op het Europaplein kan van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 17 juli kosteloos geparkeerd worden.
 • Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
  De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Zijn er naar aanleiding van dit bericht vragen ontstaan over de Vie bouwupdate? Neem dan contact op met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06 812 71 777

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Ontvang je deze bouwupdate liever via mail? Stuur dan een mail naar [email protected]. We voegen het e-mailadres toe aan onze verzendlijst. Het e-mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter