Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Vie bouwupdate: De betonstort van de vloer van de duikkuil moet nog plaatsvinden. Deze is uitgesteld. Naar verwachting zal dit binnenkort worden uitgevoerd. De duikkuil is een deel van het zwembad dat extra diep wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt er deze week volop gewerkt aan de wapening van de vloer en de kelder van het zwembad. Ook aan het leidingwerk wordt nog steeds gewerkt.

Voor de vloer en wanden van het zwembad moet veel beton gestort worden. Naar verwachting wordt in de week van 5 oktober gestart met de vloer van de kelder van het zwembad. In de week van 12 oktober wordt de vloer van het zwembad gestort. Eind november / begin december worden naar verwachting de wanden van het zwembad gestort.

Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Bij de sporthal wordt de ondergrond geprofileerd. De oppervlakte wordt gereed gemaakt en er worden voorbereidingen getroffen voor de stort van de fundering. Tevens worden groutankers in de eerder gemaakte keerwanden geplaatst. Groutankers zijn trekelementen die bestaan uit een lange hoogwaardige stalen staaf of streng die in de ondergrond wordt aangebracht. Deze worden aan de keerwand bevestigd. Aan het uiteinde wordt onder hoge druk een ankerlichaam (grout/beton) gemaakt. Het anker houdt de keerwand op zijn plaats.

Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. De ontgraving is gereed. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de zogenaamde poeren. De eerste poeren zijn gestort en de bekisting is verwijderd. Poeren zijn betonnen ondersteuningen, bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens de werkzaamheden kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Veiligheid toegang bouwplaats

Aannemer Pellikaan heeft een schuifpoort toegevoegd aan het bouwhekwerk om de veiligheid voor het publiek vanaf de marktzijde beter te waarborgen.

Plaatsen bebording bij inrit P-garage Theaterpassage

Alle bouwverkeer kruist de in/uitrit van de P-garage Theaterpassage. Veel chauffeurs die aan en af naar de bouwplaats rijden kennen de situatie niet en zijn niet op de hoogte van de in/uitrit die zij kruisen. Op verzoek van de gemeente plaatst aannemer Pellikaan borden bij de in/uitrit van de P-garage om de veiligheid te bevorderen.

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Renovatie zijgevel raadhuis: start 28 september

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel. De renovatie zal deze week starten. Er zal gestart worden met het inrichten van de bouwplaats. Voor de veiligheid zal hekwerk geplaatst worden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen vindt plaats binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november gereed, hierover meer in de volgende Vie bouwupdate.

Vragen of meer informatie?

Indien er naar aanleiding van deze Vie bouwupdate nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je de Vie bouwupdate inclusief werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen, vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter