Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Om te beginnen met de bouwupdate van Vie. Deze week wordt de beton van de vloer van de duikkuil gestort. Naar verwachting zal dit werk woensdag 9 september worden uitgevoerd. De duikkuil is een deel van het zwembad dat extra diep wordt uitgevoerd.

Ook wordt deze week gewerkt aan de techniekvloer van het zwembad. De onderwapening van de techniekvloer wordt gelegd. Bovenop deze onderwapening wordt vervolgens het leidingwerk ten behoeve van de waterzuivering aangebracht. Naar verwachting duren deze werkzaamheden enkele weken.

Op het moment dat gestart wordt met het leidingwerk, start de betonbouwer met de voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke zwembadvloer. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het profileren, aanbrengen van isolatie en wapening.

Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Het aanbrengen van de boorpalen is deze week klaar. Daarmee dan ook de hinder van het boorgeluid. Volgende stap is het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden.

Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. Daartoe wordt de grond ontgraven. De ontgraving is nagenoeg gereed. Ook wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de zogenaamde poeren. Dit zijn betonnen ondersteuningen, bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering. Vervolgens zal gestart worden met het betonwerk van de poeren zelf. Deze week wordt ook gestart met het storten van de eerste werkvloeren op deze locatie.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens de werkzaamheden kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Renovatie zijgevel raadhuis: start werkzaamheden vanaf 14 september

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk.

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel. De renovatie start in week 38 (de week van 14 september). Er wordt gestart met het inrichten van de bouwplaats. Voor de veiligheid zal hekwerk geplaatst worden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen vindt plaats binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de eerste helft van november gereed.

Vragen of meer informatie?

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn,  kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen het adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter