Ga naar hoofdinhoud

Stand van zaken realisatie openbare ruimte Vie

De aanleg van de openbare ruimte rondom het Vie-complex duurt langer dan aanvankelijk door de gemeente gepland. Dit is een gevolg van de herbestemming van de omliggende gebouwen (voormalig ziekenhuis/vroedvrouwenschool). Een deel van de openbare ruimte kan pas worden aangelegd als bepaalde werkzaamheden aan/in de omliggende gebouwen zijn uitgevoerd.

Graag bieden we wat meer inzicht in de werkzaamheden en globale planning van de openbare ruimte:

  • Uiterlijk voor de bouwvakvakantie zal het talud aan de zijde van de Caspar Sprokelstraat zijn afgewerkt en ingezaaid.
  • De stalen damwand aan de Wijngracht is uiterlijk voor de bouwvakvakantie afgewerkt met natuursteen. De afwerking is vergelijkbaar met de reeds afgewerkte keerwanden op het terrein.
  • Er worden nog diverse bomen geplant. Dat kan alleen in het plantseizoen. Dit gebeurt in het late najaar van 2023.
  • De vlakke daken (o.a. het dak van de parkeergarage) zijn nog niet door de aannemer opgeleverd aan de gemeente. De bouwaannemer streeft ernaar om dat per 1 mei a.s. te doen. De gemeente kan vervolgens de aanleg van de openbare ruimte (dakpark/paden) opstarten. De uitvoeringstijd bedraagt 3 à 4 maanden.
  • Vanaf de Caspar Sprokelstraat wordt nog een pad aangelegd naar het parkeerdek. Dit wordt aansluitend op de aanleg van het dakpark gerealiseerd.
  • De aanleg van de openbare ruimte van het binnenterrein van het gebouw waar Meander zich in zal vestigen, zal in overleg met de eigenaar van het gebouw (Wyckerveste) en Meander worden ingepland. De planning is afhankelijk van de voortgang van de verbouwing van het gebouw (in uitvoering).
  • Ook de toegang vanaf de Wijngracht naar de huisartsenpost dient nog nieuw te worden ingericht. Ook dit is afhankelijk van de voortgang van de verbouwing.

Te verwachten overlast/hinder

Naar verwachting is de overlast/hinder van de uit te voeren werkzaamheden beperkt. Bij de afwerking van de damwand aan de Wijngracht zal mogelijk over een klein gedeelte een wegversmalling worden opgezet. Mogelijk dat enige vertraging voor doorgaand verkeer ontstaat bij leveringen van bijvoorbeeld de bomen. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om de veiligheid te waarborgen.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Laat een reactie achter