Ga naar hoofdinhoud
Werkzaamheden zaterdagen en zondagen

Op zaterdagen zal naar verwachting worden gewerkt. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. De aannemer heeft de gemeente geïnformeerd dat indien noodzakelijk er ook op zondag van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur (in het gebouw) wordt gewerkt.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanbrengen akoestische bekleding.
 • Montage aluminium binnenkozijnen.
 • Afwerken aluminium vliesgevels en beglazing.
 • Montage gevelbekleding.
 • Afronden systeemplafonds.
 • Aanbrengen neuten (blokje waarop de stijl van een deur- of raamkozijn rust, meestal van hardsteen om rotting door optrekkend vocht tegen te gaan).
 • Montage binnenzonwering.
 • Vullen zwembaden.
Locatie P-garage

Deze week worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Locatie horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage lattenplafond.
 • Aanbrengen houten wandbekleding.
 • Afmontage barmeubel en achterwand.
 • Montage gevelbekleding en dakranden.
Locatie sporthal

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Installatiewerkzaamheden.
 • Schilderwerk.
 • Montage kleedcabines en lockers.
 • Afronden systeemplafonds.
 • Start Montage binnenzonwering.
Locatie inrit P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanbrengen dek inrit, incl. ronde borstwering.
Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd en voorbereid:

Binnenterrein tussen gebouw V (Atrium) en zwembad (hoofdingang):

 • Aanleg infiltratiesysteem t.b.v. opvang regenwater.
 • Profileren gehele binnenterrein zodat het geschikt is voor de aanleg van de bestrating.

Zijde Caspar Sprokelstraat:

 • Aanleg infiltratievoorziening (krattensysteem voor de berging van regenwater).
 • Plaatsen keerwand (hoogte 1 meter).
 • Aanvullen achterzijde te plaatsen keerwand.
 • Afwerken terrein en aanvullen achterzijde wanden ingang parkeergarage.
 • Aanleg uitrit parkeergarage.

Zijde Wijngracht:

 • In de Wijngracht aanbrengen van de mantelbuizen voor de openbare verlichting.
 • Verwijderen trottoir zijde Vie, vanaf de rotonde tot aan de voetgangers oversteekplaats (nabij toegang huisartsenpost).
 • Volschuimen van het vervallen riool in het talud aan de Wijngracht, zijde Vie.
Afsluiting Wijngracht

Om veilig te kunnen werken en vanwege de ruimte die nodig is voor machines is de Wijngracht momenteel gedeeltelijk afgesloten voor verkeer (eenrichtingsverkeer mogelijk). Bebording is geplaatst. Naar verwachting blijft de Wijngracht nog enige tijd afgesloten.

Mogelijke overlast
 • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan.
 • Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatig gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen.
 • Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.
Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]. 

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected] We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter