Ga naar hoofdinhoud
Werkzaamheden zaterdagen

Op zaterdagen zal naar verwachting worden gewerkt. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Werkzaamheden tegelwerk / mozaïek peuterbad
 • Installatiewerkzaamheden
 • Aanbrengen akoestische bekleding
 • Voorbereiding uitvoering tribune
 • Aanbrengen hardsteen dorpels
 • Montage aluminium binnenkozijnen
Locatie P-garage

Deze week worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Locatie horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden
 • Werkzaamheden aan constructie vaste plafonds
 • Afwerken natuurstenen vloer.
 • Montage bevestigingspunten dakbalustrade
 • Montage aluminium binnenkozijnen
Locatie sporthal

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage van de achterconstructie gevelbekleding en dakranden
 • Installatiewerkzaamheden
 • Wandafwerking (coating)
 • Aanbrengen sportvloer en afwerking
Locatie inrit P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Stort van de betonvloer
 • Voorbereiding aanrijplaat
Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd en voorbereid:

 • Afronden rioleringswerkzaamheden Wijngracht en Caspar Sprokelstraat (zijde bouwterrein)
 • Plaatsen keerwanden Wijngracht (Hier worden betonnen L-elementen geplaatst op een reeds aangebrachte fundering. De elementen worden met een telescoopkraan vanuit de Wijngracht geplaatst. De werkzaamheden zijn trillingsvrij. De elementen zijn 3 meter hoog, ca. 2 meter worden in het zicht geplaatst).
 • Aanvullen achterzijde geplaatste keerwanden met aarde
Afsluiting Wijngracht

Om veilig te kunnen werken en vanwege de ruimte die nodig is voor machines is de Wijngracht momenteel afgesloten voor verkeer. Bebording is geplaatst. Naar verwachting blijft de Wijngracht nog enige tijd afgesloten.

Mogelijke overlast
 • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan
 • Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatig gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen.
 • Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.
Overlast? Melden a.u.b.!
 • Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter