Ga naar hoofdinhoud
Ingebruikname Vie – Stand van zaken

Eerder dit jaar is gebleken dat onderstempeling van (delen van) de P-garage noodzakelijk is vanwege door gemeente Kerkrade geconstateerde afwijkingen op de beoogde kwaliteit en technische specificaties van de garage. Aannemer Pellikaan is verantwoordelijk hiervoor. Pellikaan werkt momenteel de oplossing voor de ontstane problemen uit. Deze zullen aan gemeente Kerkrade ter goedkeuring worden voorgelegd. Tegelijkertijd wordt Vie afgebouwd. Overeengekomen is dat sporthal en zwembad in het tweede kwartaal 2022 openen.

Uitgangspunt bij ingebruikname van Vie is altijd een integrale oplevering geweest: sporthal, zwembad én P-garage worden in zijn geheel en tegelijkertijd opgeleverd door Pellikaan. De door de gemeente geconstateerde afwijkingen (constructie & kwaliteit) in de garage leiden ertoe dat een integrale oplevering mogelijk onder druk staat. Pellikaan heeft aangegeven te onderzoeken of bij gereedkomen voor ingebruikname van zwembad en sporthal in het tweede kwartaal 2022, minimaal 100 parkeerplaatsen voor Vie-gebruikers beschikbaar gemaakt kunnen worden. Gemeente Kerkrade is in afwachting van een voorstel hierover. Het voorstel zal ook met Optisport, exploitant van Vie, besproken worden en op haalbaarheid getoetst.

Lopende competities verenigingen

De stuurgroep Vie vindt het van belang om de verenigingen die zich zullen vestigen in Vie zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Met name in relatie tot het afmaken van de lopende competities, die veelal net voor de zomer worden afgerond. De stuurgroep biedt de verenigingen de mogelijkheid om de competitie af te maken in de huidige accommodatie (sporthal Kerkrade-West, d’r Pool). De diverse competities in het nieuwe seizoen worden gestart in Vie.

Werkzaamheden zaterdagen en zondagen

Op zaterdagen zal naar verwachting worden gewerkt. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. De aannemer heeft de gemeente geïnformeerd dat indien noodzakelijk er ook op zondag van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur (in het gebouw) wordt gewerkt.

Werkzaamheden Koningsdag, woensdag 27 april 2022

Tijdens Koningsdag worden werkzaamheden verricht van 07.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Afwerken aluminium vliesgevels en beglazing.
 • Montage gevelbekleding.
 • Afronden systeemplafonds.
 • Aanbrengen neuten (blokje waarop de stijl van een deur- of raamkozijn rust, meestal van hardsteen om rotting door optrekkend vocht tegen te gaan).
 • Montage binnenzonwering.
 • Vullen filters.
 • Vloerafwerkingen keuken.
 • Werkzaamheden keuken.
Locatie P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Monteren hoeklijn en balustrades. (Een hoeklijn is het dragende profiel dat aan de muur of kantlat wordt bevestigd. Op de hoeklijnen rusten de plafond profielen en de plafondplaten aan de muurzijden)
 • Afwerken dakbedekking.
 • Bijwerken en reparatie zichtbeton.
Locatie horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Aanbrengen houten wandbekleding.
 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Montage barmeubel en achterwand.
Locatie sporthal

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Aanbrengen houten wandbekleding.
 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Montage barmeubel en achterwand.
Locatie inrit P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanbrengen dek inrit, incl. ronde borstwering.
 • Stellen van trottoirbanden.
Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd:

 • Plaatsen keerwanden Caspar Sprokelstraat.
 • Aanvullen keerwanden Caspar Sprokelstraat.
 • Profileren binnenterrein.
 • Aanleg regenwaterbuffer binnenterrein (nabij hoofdingang).
 • Terrein profileren (egaliseren grond).
Afsluiting Wijngracht

Om veilig te kunnen werken en vanwege de ruimte die nodig is voor machines is de Wijngracht momenteel gedeeltelijk afgesloten voor verkeer (eenrichtingsverkeer mogelijk). Bebording is geplaatst. Naar verwachting blijft de Wijngracht nog enige tijd afgesloten.

Mogelijke overlast
 • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan.
 • Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatig gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen.
 • Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.
Overlast? Melden a.u.b.!
 • Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]
Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan.

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter