Ga naar hoofdinhoud

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Er wordt deze week gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de kelderwanden. Rondom wordt aangevuld en gestart met de fundering rondom de kelderbak.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca is gevestigd uitgevoerd. Ten behoeve van de begane grondvloer van de sporthal wordt isolatie en wapening aangebracht.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Het werk aan de zogenaamde poeren is vrijwel afgerond. De laatste poeren kunnen worden afgewerkt nu de kraan is afgevoerd. Montage van de prefab elementen is voorlopig afgerond. Rond week 20 kunnen hier de prefab werkzaamheden afgemaakt worden. Deze week starten de werkzaamheden ter voorbereiding op het aanbrengen van de druklaag. Een druklaag is een in het werk gestorte afwerklaag van gewapend beton.

Verkeersbewegingen rondom bouwplaats

Geen bijzonderheden.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter