Ga naar hoofdinhoud
Ingebruikname complex Vie – Leven in beweging: maandag 5 september

Eerder dit jaar is gebleken dat onderstempeling van (delen van) de P-garage noodzakelijk is vanwege door gemeente Kerkrade geconstateerde afwijkingen op de beoogde kwaliteit en technische specificaties van de garage. Aannemer Pellikaan is verantwoordelijk hiervoor.

Begin februari spraken we de verwachting uit dat het complex in het tweede kwartaal haar deuren zou openen voor de gebruikers. Naast het oplossen van de eerder beschreven problematiek hebben de (nasleep van de) coronapandemie, leverantieproblemen en personele krapte als gevolg daarvan en de oorlog in Oekraïne de planning van Pellikaan onder druk gezet. Het tweede kwartaal blijkt niet meer haalbaar.

Met Optisport, de beoogd exploitant, is overleg gevoerd over de gewenste ingebruikname van het complex. Daarbij zijn de belangen van de verenigingen die in Vie gaan sporten nadrukkelijk meegewogen. Een spoedige ingebruikname is in alle opzichten gewenst. Dat is ook met Pellikaan bouwbedrijf besproken.

Uitgangspunt is steeds geweest dat het complex integraal wordt opgeleverd. Sporthal, zwembad en

P-garage worden dan tegelijkertijd in gebruik genomen. In februari informeerden wij je dat een integrale oplevering onder druk stond. Door de problematiek in de parkeergarage en het herstel daarvan, blijkt een volledig integrale oplevering niet meer mogelijk. De herstelwerkzaamheden aan de P-garage leiden ertoe dat deze later volledig in gebruik genomen kan worden.

In overleg met Pellikaan en Optisport is inmiddels een definitieve datum van ingebruikname bepaald. Vie – Leven in beweging zal op 5 september in gebruik genomen worden. De verenigingen kunnen vanaf dan hun trainingen en competities starten.

Lopende trainingen/competities verenigingen

Tot eind augustus kunnen verenigingen gebruik blijven maken van de faciliteiten van D’r Pool en sporthal Kerkrade-West. Het college heeft de daartoe benodigde besluiten genomen.

Parkeren Vie vanaf 5 september

Vanaf de ingebruikname op 5 september is de P-garage Vie toegankelijk en grotendeels te gebruiken. Mochten de herstelwerkzaamheden een gedeeltelijk gebruik van de P-garage (incidenteel) problematisch maken, dan is met Optisport afgesproken dat gebruikers een tijdelijk alternatief in de omgeving wordt geboden.

Werkzaamheden zaterdagen en zondagen

Op zaterdagen zal naar verwachting worden gewerkt. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. De aannemer heeft de gemeente geïnformeerd dat indien noodzakelijk er ook op zondag van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur (in het gebouw) wordt gewerkt.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Afwerken aluminium vliesgevels en beglazing.
 • Montage gevelbekleding.
 • Afronden systeemplafonds.
 • Drukproef filters en aansluitend start vullen bad.
 • Afwerken tribunes.
 • Montage balustrade.
 • Schilderwerk.
Locatie P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Monteren hoeklijn en balustrades. (Een hoeklijn is het dragende profiel dat aan de muur of kantlat wordt bevestigd. Op de hoeklijnen rusten de plafond profielen en de plafondplaten aan de muurzijden)
 • Afwerken dakbedekking.
 • Bijwerken en reparatie beton.
 • Stellen van trottoirbanden.
 • Betonwerk t.b.v. lifthuis.
Locatie horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Aanbrengen houten wandbekleding.
 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Afmontage barmeubel en achterwand.
 • Afmontage keuken.
 • Afwerken gipsplafonds.
 • Montage balustraden bovendaks.
 • Schilderwerk.
Locatie sporthal

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Installatiewerkzaamheden.
 • Schilderwerk.
 • Vloerafwerking.
 • Afwerken tribunes.
 • Montage balustraden bovendaks.
Locatie inrit P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Stellen van trottoirbanden.
Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanvullen inrit Caspar Sprokelstraat.
 • Grondwerk Caspar Sprokelstraat.
 • Grondwerk voor de damwand zijde Wijngracht.
 • Afwerken rioolputten.
 • Voorbereiding straatwerk.
Gedeeltelijke afsluiting Wijngracht

Om veilig te kunnen werken en vanwege de ruimte die nodig is voor machines, is de Wijngracht momenteel gedeeltelijk afgesloten voor verkeer (eenrichtingsverkeer mogelijk). Bebording is geplaatst. Naar verwachting blijft de Wijngracht nog enige tijd afgesloten.

Mogelijke overlast

Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan. Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatig gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen. Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad- en los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected] We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter