Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdag 22 mei en maandag 24 mei

Op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei zal vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur gewerkt worden aan de wapening.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Rondom wordt gewerkt aan de fundatie van de begane grond en worden delen reeds aangevuld. Tevens wordt de betonnen deksel van het bouwkundig filter gestort.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige sporthal / horeca

Momenteel wordt nog gewerkt aan de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca zal worden gevestigd. Deze week wordt enkele keren beton gestort. De staalconstructie van de sporthal wordt afgemonteerd. De montage van de prefab betonwanden van de verdieping wordt gestart aan het einde van de week. De balken en de verdiepingsvloeren worden gerealiseerd.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige parkeergarage

Er wordt verder gewerkt aan het herstel van de vorstschade.

Locatie inrit

Er worden voorbereidingen getroffen om de deksloven op de wanden van de inrit te maken. Een deksloof is een horizontale balk als afdekking van een verticale wand.

Mogelijk overlast

Door de constante aanvoer van materiaal kan enige overlast ontstaan.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter