Ga naar hoofdinhoud

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Deze week vinden enkele betonstortingen plaats. Rondom wordt aangevuld. Daarnaast is gestart met de fundering rondom de kelderbak. Ook wordt de vloer van de transformatorruimte gestort.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca is gevestigd uitgevoerd. Ten behoeve van de begane grondvloer van de sporthal wordt isolatie en wapening aangebracht.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Het werk aan de zogenaamde poeren is vrijwel afgerond. Deze week wordt de eerste druklaag aangebracht. Een druklaag is een in het werk gestorte afwerklaag van gewapend beton. Daarnaast worden werkzaamheden ten behoeve van deel 2 en 3 van de druklaag uitgevoerd (elektra en wapening). Hiervoor wordt er gewerkt ter hoogte van de inrit van de nieuwe parkeergarage (Caspar Sprokelstraat).

Start rioleringswerkzaamheden gemeente Kerkrade

Maandag 22 februari start gemeente Kerkrade met de aanleg van de buitenriolering langs het zwembad en de sporthal. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ca. 3 weken.

Verkeersbewegingen rondom bouwplaats

Geen bijzonderheden.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Omgevingsvergunning keerwanden Wijngracht in procedure

Om de hoogteverschillen op het voormalige Atriumterrein aan de zijde van de Wijngracht te overbruggen en paden aan te leggen om het gebouw te bereiken, wordt een terrassenstructuur aangelegd. Daartoe moeten in de ondergrond damwanden worden aangelegd om te voorkomen dat de grond gaat schuiven. Het betreft permanente keerwanden. Voor het aanbrengen van de damwanden is een omgevingsvergunning aangevraagd. Om de staalplaten aan het zicht te onttrekken komt er bekleding tegenaan. De afwerking van deze bekleding wordt in overleg met de architect bepaald.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter