Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdag 17 april

Op zaterdag 17 april zal vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur gewerkt worden aan de wapening van de zwembadwanden en aan de fundering van het zwembad. Circa 8 betonvlechters zullen aanwezig zijn.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Deze week vinden wederom enkele betonstortingen plaats; op maandag, woensdag en vrijdag. Rondom wordt verder gewerkt aan de fundering van de begane grond. Ook wordt er grond aangevuld. Daarnaast wordt de montage van de breedplaatvloeren van de begane grond voortgezet.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt nog gewerkt aan de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca zal worden gevestigd. Deze week wordt enkele keren beton gestort. Tevens wordt gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van de verdiepingsvloer.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Deze week wordt door gemeente Kerkrade verder gewerkt aan het plaatsen van de keerwanden aan de zijde van de begraafplaats. Op het parkeerdek wordt gestart met het storten van de druklaag.

Inrit toekomstige parkeergarage: aanbrengen betonsloof

Langs de inrit is eerder een wand gestort. Boven deze wand wordt een zogenaamde betonsloof gestort. Zo wordt een rechte afdekking van de bovenzijde van de gestorte wand gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

Herstelwerkzaamheden vorstschade parkeerdek

Vanaf 26 april zal worden gestart met het herstellen van de vorstschade aan het parkeerdek. Enkele kanaalplaten zullen worden verwijderd en door nieuwe exemplaren worden vervangen. Dit brengt mogelijk tijdelijk wat geluidsoverlast met zich mee. De exacte datum en duur van deze werkzaamheden zullen nog worden gecommuniceerd in een ander werkzaamhedenbericht.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter