Ga naar hoofdinhoud

Voortgang rioleringswerkzaamheden door gemeente Kerkrade

Maandag 22 februari is gemeente Kerkrade gestart met de aanleg van de buitenriolering langs het zwembad en de sporthal. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Volgende week worden de rioleringswerkzaamheden hervat ten behoeve van de parkeergarage.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig Zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Deze week vinden wederom enkele betonstortingen plaats. Rondom wordt verder aangevuld. Ook is men gestart met de fundering rondom de kelderbak.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt nog gewerkt aan de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca wordt gevestigd. Deze week wordt enkele keren beton gestort. Ten behoeve van de begane grondvloer van de sporthal wordt isolatie en wapening aangebracht. Betonstort van de begane grondvloer wordt vrijdag 19 maart uitgevoerd.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Deze week geen werkzaamheden.

Inrit toekomstige parkeergarage: aanbrengen betonsloof

Langs de inrit is eerder een wand gestort. Boven deze wand wordt een zogenaamde betonsloof gestort. Zo wordt een rechte afdekking van de bovenzijde van de gestorte wand gerealiseerd.

Verkeersbewegingen rondom bouwplaats: vrijdag 19 maart grote betonstort

Vrijdag 19 maart wordt de begane grond vloer van de toekomstige sporthal gestort. Dat gaat gepaard met een flinke toename aan verkeersbewegingen (aanvoer beton).

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter