Ga naar hoofdinhoud

Kerstverlof van 21 december t/m 3 januari: geen werkzaamheden

Het kerstverlof start op 21 december en eindigt 3 januari. De bouwlocatie is gedurende deze periode gesloten en er zullen geen werkzaamheden door de aannemer of onderaannemers worden uitgevoerd. Op 4 januari starten de werkzaamheden weer op.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

De betonstort van het zwembad is in uitvoering. Voor het zwembad worden keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort. Dit gaat zeker tot en met januari 2021 duren. Het beton wordt aangevoerd met mixers (betonwagens) en gestort via betonpompen die op het terrein worden opgesteld. Deze week wordt nog beperkt beton gestort.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Uitvoering van de fundering is in volle gang. Deze week starten diverse herstelwerkzaamheden aan de fundering. Daarna zal de stort van de begane grondvloer plaatsvinden. Aansluitend wordt er staal en prefabbeton aangebracht om de eerste verdiepingsvloeren te maken. Eind januari, begin februari zal gestart worden met de grote staalconstructie van de hal.

Eind januari, begin februari zal gestart worden met de grote staalconstructie van de hal.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Het werk aan de zogenaamde poeren is vrijwel afgerond. Deze week wordt verder gewerkt aan de montage van de prefab kolommen en balken in de parkeergarage. Vervolgens worden de eerste kanaalplaatvloeren gelegd.

Toename verkeersbewegingen door aanvoer prefab betondelen

Het aantal verkeersbewegingen van en naar het bouwterrein is tijdelijk toegenomen. De aannemer voert regelmatig betonnen prefabdelen aan.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Renovatie zijgevel raadhuis in uitvoering, leverantie natuursteen vertraagd

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis ‘vrij’ komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel). De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond bijvoorbeeld ramen aangebracht in de nu ‘blinde’ gevel. De renovatie is in realisatie. Voor de veiligheid is hekwerk geplaatst. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk.

Op de begane grond wordt natuursteen in de gevel verwerkt. De leverantie van de natuursteen is vertraagd, waardoor de werkzaamheden beperkt uitlopen. De natuursteen is geleverd. De aannemer heeft de werkzaamheden hervat. Voor de Kerst worden de werkzaamheden afgerond.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter