Ga naar hoofdinhoud

Parkeren Vie

Vanaf de ingebruikname op 5 september is de P-garage Vie toegankelijk en deels te gebruiken. De P-garage Vie is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van het sportcomplex Vie (gebruikers sporthal en zwembad).

Vragen over mogelijkheden sporten en zwemmen? Neem contact op met Optisport!

Heb je vragen over het aanbod binnen het Vie complex, het zwembad of de sporthal? Neem dan contact op met exploitant Optisport!

Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen bestrating op het binnenterrein, inclusief het deel vanaf de huisartsenpost.
  • Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de toekomstige Leisure Lane. Deze loopt langs de Caspar Sprokelstraat tot aan het parkeerdek.
  • Afvoeren van overtollige grond.
  • Aanbrengen hoekstaal op keerwand.
  • Vanaf week 19 september: aanleg kabel openbare verlichting langs toekomstige Leisure Lane.
  • Verwijderen van het trottoir en aanleg van een sloot langs de Caspar Sprokelstraat.
  • Start aanbrengen stapelwerk (muurtjes zijde rotonde).
  • Vanaf week 19 september: aanpassen talud langs P-garage Vie/tijdelijke bouwweg.
  • Aanleg van onderste twee waterbuffers op de hoek Caspar Sprokelstraat / Wijngracht

Mogelijke overlast

  • Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter