Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdagen
De komende periode wordt doorgewerkt op de zaterdagen.

Locatie zwembad
Momenteel wordt er gewerkt aan de stalen dakplaten. Deze werkzaamheden worden binnenkort afgerond. Ook wordt er verder gewerkt aan de montage van de sandwichpanelen en het metselwerk van de binnenwanden. Daarnaast wordt er incidenteel beton gestort.

Locatie parkeergarage
Deze week wordt het aanbrengen van dakbedekking op de parkeergarage voortgezet.

Locatie sporthal en toekomstige horeca
Op deze locatie wordt gewerkt aan de afwerking van de metal studwanden (binnenwanden). Ook worden installatiewerkzaamheden uitgevoerd en worden er in de kleedruimten dekvloeren aangebracht. Daarnaast wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de gevelbekleding.

Locatie inrit parkeergarage
Het tunneldek is momenteel in uitvoering.

Mogelijke overlast
Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan enige overlast ontstaan.

Overlast? Melden a.u.b.!
Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch op deze locatie geparkeerd wordt, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?
Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?
Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je mailadres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter