Ga naar hoofdinhoud

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Allereerst in deze Vie bouwupdate: De betonstort van het zwembad is aanstaande. Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort moeten worden. Dit gaat zeker tot en met januari 2021 duren. Het beton wordt aangevoerd met mixers (betonwagens) en gestort via betonpompen die op het terrein worden opgesteld.

Deze week wordt nog gewerkt aan de wapening van de vloer en de kelder van het zwembad. Deze werkzaamheden worden binnenkort afgerond. Het leidingwerk is gereed.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

De grove grondwerkzaamheden zijn gereed. De ondergrond wordt nu fijner geprofileerd. Ook wordt isolatie aangebracht. De voorbereidingen worden getroffen voor de stort van de fundering. Daarnaast is de wapening besteld. Direct na levering zal gestart worden met het vlechtwerk ten behoeve van de fundering. De stort van de begane grondvloer zal naar verwachting medio december plaatsvinden.

De groutankers in de eerder gemaakte keerwanden zijn gereed. Groutankers zijn trekelementen die bestaan uit een lange hoogwaardige stalen staaf of streng die in de ondergrond wordt aangebracht. Deze worden aan de keerwand bevestigd. Aan het uiteinde wordt onder hoge druk een ankerlichaam (grout/beton) gemaakt. Het anker houdt de keerwand op zijn plaats.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. De ontgraving is gereed. Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt aan de zogenaamde poeren. Poeren zijn betonnen ondersteuningen, bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering.

Binnenkort wordt ook gestart met de werkzaamheden aan het lifthuis van de toekomstige garage. Bovenop de eerder gestorte diepe betonwanden zal een afdeksloof aangebracht worden. Ter voorbereiding daarop worden de gestorte wanden en stalen profielen op maat gezaagd / gebrand.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens de werkzaamheden kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Renovatie zijgevel raadhuis gestart

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel.

De renovatie is inmiddels gestart. Voor de veiligheid is hekwerk geplaatst. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen vindt plaats binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november gereed.

bouwplaats Vie

Foto Limburger: Luc Lodder

Vie bouwupdate: Vragen of meer informatie?

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je de Vie bouwupdate inclusief werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected] We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter