Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdagen

Op zaterdag 9 oktober zal van 07.00 uur tot ongeveer 16.00 uur worden gewerkt op zowel het bouwterrein als aan de damwanden.

Werkzaamheden Nutsbedrijven t.b.v. Vie op locaties Dr. Kreijenstraat / Martin Buberplein en doorgang naar Raadhuis: afgerond

De werkzaamheden ten behoeve van diverse aansluitingen voor de Vie-gebouwen zijn afgerond. Nog enkele werkgaten zijn op dit moment niet dicht gestraat. WML spoelt hier momenteel de nieuwe leidingen en voert metingen uit. Als de kwaliteit goed is zullen deze werkgaten gesloten worden.

Wijngracht: werkzaamheden damwand worden voortgezet

De werkzaamheden aan de damwand worden voortgezet. Ook wordt er op zaterdag 9 oktober gewerkt om de achterstand op de planning, ontstaan door de opbouw van de ondergrond, in te lopen. Werkzaamheden hieromtrent vinden plaats aan de zijde van het bouwterrein gelegen aan de Wijngracht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de rotonde tot inrit Zuyderland.

Naar verwachting duren de werkzaamheden nog twee weken. Gedurende deze periode blijft het eenrichtingsverkeer van kracht. Inritten aan de Wijngracht blijven toegankelijk. Er kan enige hinder van bouwverkeer ontstaan. We vragen uw begrip daarvoor. De parkeergarage Theaterpassage/Wijngracht, de inrit P-plaats Zuyderland en de weg richting Martin Buberplein blijven toegankelijk vanuit de Wijngracht en de Mozartstraat. Uitrijden kan alleen richting de Mozartstraat.

Overlast trillingen Wijngracht

De afgelopen week ontvingen we diverse meldingen n.a.v. de trillingen in de belendende gebouwen en aan de overzijde van het bouwplan. Naarmate de werkzaamheden verder richting rotonde/ Caspar Sprokelstraat vorderen, zal deze overlast afnemen. Om de mate van trillingen te meten en bij te grote trillingen direct te kunnen waarschuwen zijn er meters geplaatst.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Afronden montage sandwichpanelen
– Afronden dakbedekking
– Montage vliesgevels en plaatsen beglazing
– Installatiewerkzaamheden
– Werkzaamheden tegelwerk
– Binnenafwerking metal studwanden
– Aanbrengen brandwerende bekleding
– Stukadoorswerk

Locatie P-garage
Deze week wordt het aanbrengen van dakbedekking op de parkeergarage voortgezet.

Locatie inrit P-garage
Het tunneldek is momenteel in uitvoering. Ook wordt ter hoogte van de inrit de ronde wand voorbereid.

Locatie sporthal en toekomstige horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Binnen afwerking van de metal studwanden
– Stukadoor werkzaamheden binnenwanden
– Voorbereidingswerkzaamheden voor de gevelbekleding
– Installatiewerkzaamheden

– Tegelwerk kleedruimtes
– Voorbereiding dekvloeren horeca

Mogelijke overlast

  • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten
  • Er zal regelmatiger gebruik worden gemaakt van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) waardoor er meer verkeersbewegingen ontstaan
  • Doordat het bouwpersoneel ook parkeert op het Europaplein, neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe
  • Trillingsoverlast als gevolg van aanbrengen damwanden Wijngracht

Overlast? Melden a.u.b.!

  • Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch op deze locatie geparkeerd wordt, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen, vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je mailadres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

 

Laat een reactie achter