Ga naar hoofdinhoud

Voortgang rioleringswerkzaamheden door gemeente Kerkrade

Maandag 22 februari is gemeente Kerkrade gestart met de aanleg van de buitenriolering langs het zwembad en de sporthal. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. In de week van 22 maart worden de rioleringswerkzaamheden hervat ten behoeve van de parkeergarage.

Plaatsing keerwanden door gemeente Kerkrade: locatie parkeergarage

Deze week plaatst gemeente Kerkrade ter hoogte van de parkeergarage keerwanden. Het betreft een zogenaamde ‘Berliner keerwand’. Tussen stalen profielen worden planken aangebracht om de achterliggende grond op zijn plaats te houden. De werkzaamheden duren ca. 1 week.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig Zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. De werkzaamheden aan de kelderwanden vorderen gestaag. Deze week vinden enkele betonstortingen plaats. Rondom wordt verder aangevuld en ook met de fundering rondom de kelderbak is gestart.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt nog gewerkt aan de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca zal worden gevestigd. Ten behoeve van de begane grondvloer van de sporthal wordt isolatie en wapening aangebracht. Naar verwachting wordt hier eind volgende week de begane grond vloer gestort.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Deze week geen werkzaamheden.

Inrit toekomstige parkeergarage: aanbrengen betonsloof

Langs de inrit is eerder een wand gestort. Boven deze wand wordt een zogenaamde betonsloof gestort. Zo wordt een rechte afdekking van de bovenzijde van de gestorte wand gerealiseerd.

Verkeersbewegingen rondom bouwplaats

Geen bijzonderheden.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Omgevingsvergunning keerwanden Wijngracht in procedure

Om de hoogteverschillen op het voormalige Atriumterrein aan de zijde van de Wijngracht te overbruggen en paden aan te leggen om het gebouw te bereiken, wordt een terrassenstructuur aangelegd. Daartoe moeten in de ondergrond damwanden worden aangelegd om te voorkomen dat de grond gaat schuiven. Het betreft permanente keerwanden. Er komt een bekleding tegenaan om de staalplaten aan het zicht te onttrekken. De afwerking van die bekleding wordt in overleg met de architect bepaald. Voor het aanbrengen van de damwanden is een omgevingsvergunning aangevraagd.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter