Ga naar hoofdinhoud

Ongunstige weersverwachting: winter valt in

De huidige weersverwachting is nadelig voor de voortgang van de werkzaamheden. Diverse werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als de temperatuur te laag is. Aannemer en gemeente zijn in regelmatig overleg over de weersontwikkeling. Zo snel het kan, worden werkzaamheden weer opgestart. Alle in dit bericht weergegeven planningen zijn dan ook onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Start rioleringswerkzaamheden door gemeente Kerkrade

Maandag 8 februari start gemeente Kerkrade met de aanleg van de buitenriolering langs het zwembad en de sporthal. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ca. 3 weken.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. Deze week vindt 1 stort plaats. Rondom wordt aangevuld. Daarnaast is er gestart met de fundering rondom de kelderbak.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Momenteel wordt de fundering van het gedeelte waar in de toekomst de horeca is gevestigd uitgevoerd. Ten behoeve van de begane grondvloer van de sporthal wordt isolatie en wapening aangebracht. De installateur werkt aan de riolering.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

Het werk aan de zogenaamde poeren is vrijwel afgerond. De laatste poeren  worden afgewerkt. Montage van de prefab elementen is voorlopig afgerond. Rond week 20 kunnen hier de prefab werkzaamheden afgemaakt worden

Deze week wordt de eerste druklaag aangebracht. Een druklaag is een in het werk gestorte afwerklaag van gewapend beton. Daarnaast worden werkzaamheden ten behoeve van deel 2 en 3 van de druklaag uitgevoerd (elektra en wapening).

Verkeersbewegingen rondom bouwplaats

Geen bijzonderheden.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Overlast door hevige regenval

De afgelopen weken heeft het veelvuldig intensief geregend. Daardoor is water over het talud aan de wijngracht vanaf de parkeerplaats van de huisartsen en het omliggende terrein afgestroomd. Water en grond van het talud loopt dan langs de wijngracht op het trottoir en het wegdek. De aannemer ruimt dit direct op, mocht zich dit voor doen. Op de bouwplaats zijn voorzieningen getroffen om verder aflopen van water over het talud te voorkomen. Met het aanbrengen van de riolering door de gemeente (op het bouwterrein) wordt hier ook een voorziening aangebracht om verdere uitstroom te beperken.

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter