Ga naar hoofdinhoud

Vie bouwupdate: Werkzaamheden toekomstig zwembad

Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort worden. De 2e fase van de begane grondvloer wordt verder gereed gemaakt ter voorbereiding op de betonstort. Ook wordt het leidingwerk aangebracht. Maandag 7 juni worden de wanden en vloer van het wedstrijdbad gestraald.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige sporthal / horeca

Momenteel wordt gewerkt aan de wapening van de begane grondvloer van de horeca incl. het leidingwerk. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de betonstort. Aan de gevel van de sporthal worden sandwich gevelpanelen gemonteerd. Halverwege deze week wordt gestart met de montage van de prefab wanden. Daarnaast wordt de dakvloer van de toiletgroep van de horeca gestort. Ook worden warmtepompen en de luchtbehandelingskasten geplaatst.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige parkeergarage

Er wordt verder gewerkt aan het herstel van de vorstschade.

Locatie inrit

Voorbereidingen worden getroffen om de deksloven op de wanden van de inrit te maken. Een deksloof is een horizontale balk als afdekking van een verticale wand. Ook de gemeente werkt ter hoogte van de inrit.

Mogelijk overlast

Door de constante aanvoer van materieel en enkele grote transporten kan enige overlast ontstaan. Maandag 7 juni worden de wanden en vloer van het wedstrijdbad gestraald. Mogelijk ontstaan daardoor stofwolken. Overlast is afhankelijk van de weersomstandigheden en de windrichting.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter