Ga naar hoofdinhoud
Ingebruikname complex Vie – Leven in beweging: maandag 5 september

In overleg met bouwbedrijf Pellikaan en Optisport is inmiddels een definitieve datum van ingebruikname bepaald. Vie – Leven in beweging zal op 5 september in gebruik genomen worden. De verenigingen kunnen vanaf dan hun trainingen en competities starten.

Lopende trainingen / competities verenigingen

Tot eind augustus kunnen verenigingen gebruik blijven maken van de faciliteiten van D’r Pool en sporthal Kerkrade-West. Het college heeft de daartoe benodigde besluiten genomen.

Parkeren Vie vanaf 5 september

Vanaf de ingebruikname op 5 september is de P-garage Vie toegankelijk en grotendeels te gebruiken. Mochten de herstelwerkzaamheden een gedeeltelijk gebruik van de P-garage (incidenteel) problematisch maken, dan is met Optisport afgesproken dat gebruikers een tijdelijk alternatief in de omgeving wordt geboden.

Werkzaamheden zaterdagen en zondagen

Op zaterdagen zal naar verwachting worden gewerkt. De werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. De aannemer heeft de gemeente geïnformeerd dat indien noodzakelijk er ook op zondag van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur (in het gebouw) wordt gewerkt.

Locatie zwembad

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inregelwerkzaamheden installaties.
 • Montage gevelbekleding.
 • Afronden systeemplafonds.
 • Montage balustrade.
 • Schilderwerk.
 • Aanbrengen gietvloeren.
Locatie P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Installatiewerkzaamheden.
 • Monteren hoeklijn en balustrades.
 • (Een hoeklijn is het dragende profiel dat aan de muur of kantlat wordt bevestigd. Op de hoeklijnen rusten de plafond profielen en de plafondplaten aan de muurzijden)
 • Bijwerken en reparatie beton.
 • Betonwerk t.b.v. lifthuis en brugdek.
Locatie horeca

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inregelwerkzaamheden installaties.
 • Aanbrengen houten wandbekleding.
 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Afmontage barmeubel en achterwand.
 • Montage balustraden bovendaks.
 • Schilderwerk.
Locatie sporthal

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Montage gevelbekleding en dakranden.
 • Inregelwerkzaamheden installaties.
 • Schilderwerk.
 • Montage balustraden bovendaks.
Locatie inrit P-garage

De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanvullen ‘eilanden’ met grond (verhoging waar inrij-installatie/slagboom op staat).
Werkzaamheden openbare ruimte Vie

De aannemer openbare ruimte, firma Speessen, voert in opdracht van gemeente Kerkrade de werkzaamheden uit. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd: • Profileren binnenterrein.

 • Keerwanden binnenterrein.
 • Afwerken waterbuffer binnenterrein.
 • Aanleg waterbuffer Caspar Sprokelstraat.
 • Dinsdag 5 juli: afvoeren grond.
 • Profileren terrein Caspar Sprokelstraat.
 • Keerwand Caspar Sprokelstraat.
 • Voorbereiding straatwerk van het binnenterrein.
 • Proefvak stapelwerk stenen aan Caspar Sprokelstraat.
Verkeerssituatie Wijngracht

Momenteel is weer 2-richting verkeer mogelijk.

Mogelijke overlast
 • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan.
 • Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatig gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen.
 • Bouwpersoneel parkeert ook in de omgeving. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.
Overlast? Melden a.u.b.!
 • Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]
Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar.

Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente Kerkrade zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we je een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Je mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter