Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden zaterdagen
Op zaterdag 02 oktober zal van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur worden gewerkt.

Werkzaamheden Nutsbedrijven t.b.v. Vie op locaties Dr. Kreijenstraat / Martin Buberplein en doorgang naar Raadhuis: maandag 4 t/m woensdag 6 oktober
Maandag 4 oktober wordt gestart met werkzaamheden van de nutsbedrijven WML, Enexis en Ziggo. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van diverse aansluitingen voor de Vie gebouwen.

Werklocaties:

  • Tussen café Suus en het Raadhuis wordt aan de waterleiding gewerkt.
  • In de Dr. Kreijenstraat voert Ziggo werkzaamheden uit. In de Dr. Kreijenstraat duren de werkzaamheden 1 dag.
  • Ter plaatse van de inrit van de deken voert Enexis werkzaamheden uit.

Doorgaand verkeer in de Dr. Kreijenstraat is gestremd. De garages en achteringangen aan de Dr. Kreijenstraat zijn bereikbaar vanuit de Kapellaan.

De parkeergarage van het appartementencomplex naast het raadhuis is moeilijk of niet toegankelijk. Voor eigen parkeerplaatsen die niet toegankelijk zijn wordt een alternatief aangeboden.

Aanliggende woningen en bedrijven in het werkgebied zijn reeds door de gemeente over de werkzaamheden geïnformeerd.

Hoofdingang woningen Theaterpassage tijdelijk niet voor verkeer bereikbaar (4-6 oktober)
De hoofdingang van de woningen aan de Theaterpassage, gelegen aan het Martin Buberplein, is als gevolg van de nutswerkzaamheden in het gebied tussen Café Suus, de Dr. Kreijenstraat en het Vie- terrein, tijdelijk niet bereikbaar voor verkeer. De aannemer zal zorgen voor veilige looproutes, waar nodig zullen loopbruggen worden geplaatst. (Taxi)vervoer is zo bereikbaar. Indien noodzakelijk zal de aannemer behulpzaam zijn.

De werkzaamheden zijn bekend bij de hulpdiensten.

Werkzaamheden perceelgrens Vie – Begraafplaats
Aanstaande maandag start de firma Janssen Kerkrade in opdracht van de gemeente met het verwijderen van de coniferenhaag langs de begraafplaats. Het talud naar de parkeergarage van Vie wordt tegelijkertijd geprofileerd. Op de muur van de begraafplaats wordt later een hekwerk geplaatst.

Wijngracht: start werkzaamheden damwand maandag 4 oktober, eenrichtingsverkeer vanuit rotonde
Vanwege de uitloop van voorbereidende werkzaamheden starten de werkzaamheden t.b.v. de damwand op het Vie-terrein aan de Wijngracht een week later dan gepland: maandag 4 oktober. Werkzaamheden vinden plaats aan de zijde van het bouwterrein gelegen aan de Wijngracht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld, vanaf de rotonde tot inrit Zuyderland.

Naar verwachting duren de werkzaamheden nog 3 weken. Gedurende deze periode blijft het eenrichtingsverkeer van kracht. Inritten aan de Wijngracht blijven toegankelijk. Er kan enige hinder van bouwverkeer ontstaan. We vragen uw begrip daarvoor.

De parkeergarage Theaterpassage/Wijngracht, de inrit P-plaats Zuyderland en de weg richting Martin Buberplein blijven toegankelijk vanuit de Wijngracht en de Mozartstraat. Uitrijden kan alleen richting Mozartstraat.

Locatie zwembad
De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Afronden montage sandwichpanelen.
– Afronden dakbedekking.
– Montage vliesgevels en plaatsen beglazing
– Installatiewerkzaamheden.
– Voorbereidende werkzaamheden tegelwerk – Start binnenafwerking metal studwanden
– Aanbrengen brandwerende bekleding

Locatie P-garage
Deze week wordt het aanbrengen van dakbedekking op de parkeergarage voortgezet.

Locatie sporthal en toekomstige horeca
De komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Binnen afwerking van de metal studwanden.
– Stucadoorswerkzaamheden binnenwanden.
– Voorbereidingswerkzaamheden voor de gevelbekleding. – Installatiewerkzaamheden.
– Tegelwerk kleedruimtes.

Locatie inrit P-garage
Het tunneldek is momenteel in uitvoering. Ook wordt ter hoogte van de inrit de ronde wand voorbereid.

Mogelijke overlast

  • Door de constante aanvoer van materiaal en grotere transporten kan overlast ontstaan.
  • Van de bouwinrit achter de rotonde (bij ‘de bril’) zal regelmatiger gebruik gemaakt gaan worden. Hierdoor ontstaan meer verkeersbewegingen.
  • Bouwpersoneel gaat de komende weken ook parkeren op het Europaplein. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk mogelijk toe.

Overlast? Melden a.u.b.!
Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch op deze locatie geparkeerd wordt, zal de gemeente handhavend optreden.

Vragen of meer informatie?
Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?
Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je mailadres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

 

Laat een reactie achter