Toegankelijkheidsbverklaring

 

Waarom is een verklaring voor toegankelijkheid van belang?

We leven in een tijd waarin digitale interactie een integraal onderdeel van ons dagelijks leven is geworden. Het waarborgen van toegankelijkheid op websites is dan ook van cruciaal belang. Voor velen lijkt dit misschien vanzelfsprekend, maar voor miljoenen mensen met verschillende soorten beperkingen is het hebben van een toegankelijke website een onmisbare stap richting gelijke toegang tot informatie en diensten. In Nederland alleen al zijn er naar schatting vijf miljoen mensen die dagelijks te maken hebben met beperkingen, variërend van visuele en auditieve beperkingen tot verstandelijke of fysieke uitdagingen. Bovendien mogen we niet vergeten dat ook mensen die bijvoorbeeld dyslexie hebben of op leeftijd zijn, profiteren van digitale toegankelijkheid.

Inspanningen van Vie Kerkrade voor Digitale Toegankelijkheid

Vie Kerkrade neemt, als onderdeel van Gemeente Kerkrade, een voortrekkersrol in het creëren van een toegankelijke online omgeving. De missie is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, gebruik kan maken van de online informatie en diensten van Vie Kerkrade. Dit betekent niet alleen dat de inhoud en functies van de website op dit moment toegankelijk zijn, maar ook dat we ons inzetten om deze toegankelijkheid te handhaven en te verbeteren naarmate nieuwe technologieën en standaarden zich ontwikkelen.

Toegankelijkheidsonderzoek en Verklaring

Om inspanningen op het gebied van toegankelijkheid transparant te maken, heeft Vie Kerkrade een onderzoek naar toegankelijkheid uitgevoerd. Dit onderzoek werpt licht op de huidige staat van toegankelijkheid van het online platform en identificeert mogelijkheden voor verbetering.

Blik op de Toekomst

In lijn met het voortdurend streven naar verbetering, heeft Vie Kerkrade een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze verklaring dient als een formele belofte aan gebruikers en de bredere gemeenschap dat Vie Kerkrade zich inzet voor het creëren en onderhouden van een toegankelijke digitale ruimte. De verklaring weerspiegelt de vastberadenheid om de digitale kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten vanwege hun individuele omstandigheden.

Bekijk hier onze toegankelijkheidsonderzoek 

Onderzoek bijlage 1

Onderzoek bijlage 2

Bekijk hier onze toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Vie Kerkrade. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.