Ga naar hoofdinhoud

Met het programma ‘in je kracht’ wordt gewerkt aan het vergroten van kansen voor o.a. laaggeletterde vrouwen in de bijstand alsmede het ontwikkelen van basisvaardigheden. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld programma van 11 weken door de Stichting Lezen en Schrijven werken deze vrouwen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun dromen en verkennen zij samen met anderen in een groep hun mogelijkheden. In een groep werken vrouwen met speciaal ontwikkeld lesmateriaal ‘In je Kracht’. Een website ondersteunt het programma met filmpjes. Met ondersteuning zetten zij de eerste stappen op weg naar een opleiding of werk.

Betrokken partijen

  • Bibliotheek Kerkrade;
  • Gemeente Kerkrade;
  • VISTA college;
  • Impuls.

Laat een reactie achter